вгору

Правонаступництво у трудових відносинах: Закон № 3677 чинний з 15.05.2024 р.

З 15.05.2024 р. набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України щодо трудових відносин при передачі суб’єкта господарювання» від 25.04.2024 р. № 3677-IX (далі – Закон № 3677), з дня, наступного за днем його опублікування. 

Законом № 3677 до Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) додано нову ст. 36-1, яка регулює трудові відносини при передачі суб’єкта господарювання – зміні власника. 

Передача суб’єкта господарювання у розумінні КЗпП – це зміна власника підприємства, установи, організації, їх реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення), виділ, а також зміна власника/користувача майна або його частини, за яким стоїть організована група ресурсів, що використовуються роботодавцем (роботодавцем-фізособою), із збереженням виду економічної діяльності, що провадився відчужувачем. 

Відчужувачем є будь-яка юрособа чи роботодавець – фізична особа, яка передає суб’єкт господарювання. Набувачем є будь-яка юрособа чи роботодавець-фізособа, яка внаслідок передачі отримує СГ, за яким стоїть організована група ресурсів, продовжує той самий вид економічної діяльності, що і відчужувач, та стає учасником існуючих трудових відносин. 

У разі передачі суб’єкта господарювання трудові відносини працівників продовжуються із набувачем. Права і обов’язки за трудовими договорами, що існували між працівниками і відчужувачем, переходять до набувача. 

Відчужувач та набувач зобов’язані не пізніше ніж за 10 робочих днів до здійснення передачі суб’єкта господарювання поінформувати письмово або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій виборний орган первинної профспілки (профспілкового представника), а за відсутності первинної профспілки – вільно обраних та уповноважених представників (представника) працівників, а в разі їх відсутності – працівників про: 

1) дату або орієнтовну дату передачі СГ; 

2) причини передачі СГ; 

3) правові, економічні та соціальні наслідки передачі суб’єкта господарювання для працівників; 

4) будь-які заходи, передбачені стосовно працівників. 

Про зміни істотних умов праці, спричинених передачею СГ, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці. 

При звільненні працівника через зміну істотних умов трудового договору на шкоду працівникові роботодавець вважається таким, що несе відповідальність за завершення трудового договору або трудових відносин.