вгору

Прийняття на роботу у вихідний день: чи можливо?

Трудовий договiр є угодою мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзособою, за якою працiвник зобов’язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядку, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов’язується виплачувати працiвниковi зарплату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн. Це визначено умовами ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП). 

Оформлювати трудовi вiдносини з працiвником у вихiдний день законодавством України про працю не забороняється. 

Керiвники пiдприємств, закладів, установ, ФОП мають право самостiйно встановлювати iндивiдуальнi графiки роботи вiдповiдно до правил внутрiшнього трудового розпорядку та колективного договору. При цьому вихiднi днi можуть не збiгатися iз загальновстановленими календарними вихiдними днями. 

Графiки роботи готуються таким чином, щоб тривалiсть робочого часу працівника за облiковий перiод не перевищувала нормального числа робочих годин як вказано у вимогах ст. 50 i 51 КЗпП. 

Отже, трудовий договір може бути укладено в будь-який день тижня, незалежно вiд того, буднiй вiн чи вихiдний. 

Єдина умова: до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган повинен направити повідомлення в ДПС про дату початку роботи, тобто оформити наказ про прийняття на роботу працівника у робочий день, наприклад 29.09.2023 р., що працівник приступає до роботи 01.10.2023 р. 

Про це інформує Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці на своїй сторінці у фейсбук. 

До відома! Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізособою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом Дія Сіті до терорганів ДПС за місцем обліку їх як платника ЄСВ за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу. 

За відсутності технічної можливості подання цього повідомлення засобами електронного зв’язку в електронній формі таке повідомлення подається у формі документа на папері згідно з додатком разом з копією в електронній формі. 

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI. 

Це передбачено постановою КМУ «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» від 17.06.2015 р. № 413. 

Зручно подавати Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (ідентифікатор форми J/F3001003) у програмі M.E.Doc.