вгору

Припинення діяльності незалежника: як підтвердити?

Нагадаємо, що зняття з обліку фізичної особи, яка здійснювала незалежну професійну діяльність, в контролюючому органі проводиться у порядку, встановленому: 

Фізособи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення або зупинення незалежної професійної діяльності або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу, за наявності документально підтвердженої інформації. 

Для цього самозайнята особа подає до контролюючого органу за основним місцем обліку Заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (пп. 2 п. 11.18 розд. XI Порядку № 1588).  

Підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості (витяг) відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про державну реєстрацію такої діяльності, щодо припинення, або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.  

Держреєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Держреєстру фізосіб - платників податків запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання (абз. другий пп. 65.10.4 ПКУ, пп. 4 п. 11.18 розд. XI Порядку 1588). 

Платникам податків, для яких установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР юросіб, фізосіб - підприємців та громадських формувань, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабміну для проведення реєстрації ліквідації, реорганізації, закриття або припинення діяльності платника податків видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП (п. 11.12 розд. XI Порядку № 1588).  

Важливо! З моменту видачі довідки за ф. № 12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку у контролюючому органі за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру. 

У разі прийняття особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, рішення про припинення такої діяльності, платник ЄСВ зобов’язаний у 10-ти денний строк з дня прийняття рішення подати до контролюючого органу заяву про зняття з обліку платника ЄСВ за формою № 7-ЄСВ та відомості (витяг) з відповідного реєстру про припинення, або зупинення незалежної професійної діяльності, або зміну організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу. 

Варто зазначити, що платник ЄСВ може не подавати заяву за ф. № 7-ЄСВ та документи, визначені п. 1 розд. V Порядку № 1162, якщо таким платником до контролюючого органу подано заяву та документи для зняття з обліку. У такому разі датою подання заяви за ф. № 7-ЄСВ вважається дата, що відповідає даті подання заяви за ф. № 8-ОПП згідно із Порядком № 1588. 

Контролюючий орган, отримавши заяву за формою № 7-ЄСВ, проводить передбачену законодавством перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску. Платник єдиного внеску здійснює остаточні розрахунки з контролюючим органом (п. 3 розд. V Порядку № 1162). 

Після проведення остаточного розрахунку платником ЄСВ контролюючий орган знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку. Датою зняття з обліку зазначених осіб є дата внесення запису до реєстру страхувальників (п. 5 розд. V Порядку № 1162). 

Після зняття з обліку, особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, видається (надсилається) повідомлення про зняття з обліку платника ЄСВ за формою № 10-ЄСВ (п. 6 розд. V Порядку № 1162). 

У разі коли після внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення незалежної професійної діяльності фізособа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи (пп. 7 п. 11.18 розд. XI Порядку № 1588). 

Зверніть увагу! Якщо ФОП, який одночасно здійснює незалежну професійну діяльність, припиняє здійснення лише незалежної професійної діяльності  та, при цьому, не припиняється державна реєстрація ФОП, у такому випадку йде мова про зміни в облікових даних платника.    

Для внесення змін до облікових даних та зняття ознаки провадження незалежної професійної діяльності, такій фізособі необхідно подати до контролюючого органу за основним місцем обліку заяву (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) за формою № 5-ОПП, копію документа, який підтверджує припинення (зупинення) незалежної професійної діяльності, та повернути довідку за ф. № 34-ОПП 

Таким чином, підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості (витяг) відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про державну реєстрацію такої діяльності, щодо припинення або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.     

Довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП у такому випадку не видається, оскільки фізособа продовжує перебувати на обліку в контролюючих органах, як ФОП. 

Про це повідомили податківці ДПС у м. Києві.  

Нагадаємо, що користувачі програми M.E.Doc можуть заповнити та подати до контролюючого органу форму № 8-ОПП (ідентифікатор форми - F1314202), форму № 5-ОПП (ідентифікатор форми - F1314104). 

Про основні зміни в обліку платників податків і зборів читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.