вгору

Реєстр керівників платників податків – боржників затверджено Мінфіном

Наказом Мінфіну від 05.06.2023 р. № 290 затверджено Порядок ведення Реєстру керівників платників податків – боржників. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Вищевказаний Порядок визначає механізм формування, ведення, доступу, а також процедуру функціонування Реєстру керівників платників податків – боржників (далі – Реєстр боржників) та наповнення Реєстру боржників відомостями про керівників юросіб або постійних представництв нерезидентів, стосовно яких згідно з рішенням суду застосовано тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України у зв’язку із наявністю у таких юросіб або постійних представництв нерезидентів непогашеного податкового боргу у сумі та у строки, визначені п. 87.13 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), та оприлюднення такого Реєстру боржників з урахуванням вимог ЗаконуУкраїни «Про публічні електронні реєстри» від 18.11.2021 р. № 1907-IX

Реєстр боржників наповнюється такими відомостями: 

1) ПІБ керівника юрособи або постійного представництва нерезидента – боржника (згідно з відомостями з ЄДР); 

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта керівника; 

3) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР) керівника (у разі внесення інформації про особу до цього реєстру); 

4) код згідно з ЄДРПОУ юрособи або постійного представництва нерезидента; 

5) найменування юрособи або постійного представництва нерезидента; 

6) податковий номер та назва платника податків (у разі якщо податковий борг обліковується у відокремленого підрозділу юридичної особи); 

7) дата та номер судового рішення, що набрало законної сили, яким встановлено тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України; 

8) сума податкового боргу станом на дату прийняття судового рішення – зазначається сума податкового боргу згідно з рішенням суду; 

9) дата початку дії тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України – зазначається дата набрання рішенням суду законної сили; 

10) дата закінчення дії тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України; 

11) сума податкового боргу станом на поточну дату – зазначається сума податкового боргу, що залишилася непогашеною станом на дату закінчення дії тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України керівника; 

12) підстава для закінчення дії тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України. 

Загальний доступ до реєстрової інформації (крім інформації щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків, унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, паспортних даних керівника юрособи або постійного представництва нерезидента – боржника та іншої інформації з обмеженим доступом) є безоплатним, відкритим та забезпечується через вебпортал ДПС шляхом оприлюднення Реєстру боржників держателем. 

Про це інформує ГУ ДПС в Івано-Франківській області. 

До відома! Відповідно до п. 87.13 ПКУ у разі несплати протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податків податкової вимоги суми податкового боргу, що перевищує 1 млн грн, контролюючий орган може звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юрособи або постійного представництва нерезидента-боржника за межі України – до погашення такого податкового боргу.