вгору

Розроблено нові методрекомендації щодо норм витрат палива

Нагадаємо нашим читачам, що Мінінфраструктури наказом “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінтранспорту України від 10 лютого 1998 року № 43” від 02.11.2023 р. № 1011 скасувало дію наказу Міністерства транспорту України «Про затвердження норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» від 10.02.1998 р. № 43 (далі – Наказ №43). 

Однією з причин сказування є те, що у Мінінфраструктури відсутні повноваження щодо внесення змін до даних Норм. Про це ми писали тут. 

Наразі Державним підприємством «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» (далі – ДП «ДержавтотрансНДІпроект») розроблено Методичні рекомендації з нормування витрат палива, електричної енергії, мастильних, інших експлуатаційних матеріалів автомобілями та технікою (далі – «Методичні рекомендації»).  

Дані Методрекомендації були розроблені на основі Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених Наказом № 43, та на їх заміну з урахуванням змін до норм чинного законодавства. 

Методичні рекомендації», як і Норми витрат палива і мастильних матеріалів, призначені для забезпечення єдиного підходу щодо, з одного боку, проведення безпосередньо суб’єктами розрахунків нормативних витрат палива автомобілями і технікою в конкретних умовах експлуатації, а з іншого боку, під час аудитів суб’єктів, щодо перевірки правильності та обґрунтованості цих розрахунків і, відповідно, раціонального та цільового використання ресурсів. 

Постійні базові лінійні та інші базові норми після ухвалення Науковотехнічною радою ДП «ДержавтотрансНДІпроект» включають до нової редакції «Базових норм витрат», доповнення до «Методичних рекомендацій» (далі –Доповнення до МР), окремої книги, доступної на вебсайті інституту. До першої редакції Доповнення до МР включені постійні норми останньої редакції «Норм витрат» та нові норми для 169 моделей (модифікацій) автомобілів, що пройшли апробацію. 

Також на сайті інституту є Приклад розрахунку експлуатаційної витрати палива.