вгору

Систематична матеріальна допомога працівникам: що з ПДФО?

Для цілей розд. IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ) заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Це визначено пп. 14.1.48 ПКУ. Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 ПКУ).

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді зарплати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (пп. 164.2.1 ПКУ).

Отже, якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер, і така допомога надається всім або більшості працівників, наприклад, допомога на оздоровлення, при цьому її виплати передбачені положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), прийнятими згідно з нормами трудового законодавства, така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до зарплати і вся сума такої допомоги включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку і оподатковується за ставкою 18%, встановленою п. 167.1 ПКУ, з урахуванням вимог п. 164.6 ПКУ.
Якщо працедавець надає окремим працівникам нецільову благодійну (матеріальну) допомогу за їх заявами у зв’язку з особистими обставинами, яка носить разовий характер, наприклад на вирішення соціально-побутових потреб, то її оподаткування регулюється п. 170.7 ПКУ. Нагадуємо, що цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів (абз. третій пп. 170.7.1 ПКУ).
Згідно з абз. першим пп. 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у т. ч. матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. першим пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня звітного податкового року. Тобто, у 2022 р. – 3470,00 грн, у 2023 р. – 3760,00 грн, у 2024 р. – 4240,00 грн.

Сума перевищення допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з пп. 164.2.20 ПКУ і підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставкою, встановленою п. 167.1 (18%).

 

Про це інформує Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.