вгору

Строки звітування та сплати податку на прибуток за 2023 рік

Відповідно до п. 44.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінзвітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування. 

До відома! Фінзвітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та є її невід'ємною частиною. Подавати її разом з відповідною податковою декларацією квартальною або річною мають усі платники податку на прибуток, які мають можливість виконувати свої податкові обов’язки у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. 

Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають податковим органам у порядку, передбаченому ПКУ для подання податкової декларації, проміжну (I квартал, перше півріччя, III квартал) та річну фінзвітність. Це передбачено п. другим Порядку подання фінансової звітності, затвердженим постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419. 

Річний податковий (звітний) період встановлюється для платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 40 млн грн. 

Платники податку на прибуток, у яких звітний (податковий) період дорівнює календарному року (у т. ч. платників частини чистого прибутку (доходу)), подають податкову декларацію (у т.ч. розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), яка розраховується наростаючим підсумком за рік, – протягом 60 календарних днів (далі – к. дн.), що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. 

Квартальний податковий (звітний) період встановлюється для платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний (податковий) період, перевищує 40 млн грн. 

Форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897, зі змінами, внесеними наказом від 24.10.2023 р. № 572, який набрав чинності 15.12.2023 р. 

Річну декларацію з податку на прибуток подають усі платники, як квартальні, так і річні, протягом 60 к. дн., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Тобто, декларацію за 2023 рік потрібно подати не пізніше 29.02.2024 р. 

За загальним правилом платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом 10 к. дн., що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, установлених Кодексом. При цьому, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем. 

Отже, граничний строк сплати податку на прибуток за 2023 рік – 11.03.2024 р. 

Про це повідомило ГУ ДПС у Львівській області. 

Нагадуємо, що за 2023 рік з прибутку звітуємо за індикаторами форм: 

  • J0100125для юридичних осіб;  
  • F0100725 – для фізичних осіб;  
  • J0100925 – для інститутів спільного інвестування;  
  • J0100525 – для виробників сільгосппродукції за рік (річний податковий (звітний) період починається з 01 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року).  

Більше про це тут. 

Також читайте статтю Звітуємо з M.E.Doc у 2024 році: що слід врахувати?