вгору

Звітуємо з M.E.Doc у 2024 році: що слід врахувати?

16.01.2024

Із шаленою швидкістю змінювалось законодавство та форми звітності у 2023 році. Це пов’язано з наближенням нашого законодавства до вимог ЄС, відміною воєнних пільг тощо. У зв’язку з цим звітність з 01.01.2024 р. за багатьма податками буде за оновленими формами. Але ми у M.E.Doc дуже хочемо, щоб вам все ж було простіше звітуватися цього року, тому підготували детальний опис про те, яка основна звітність змінилась, а яка залишилась. Всі деталі пропонуємо дізнатись у нашому матеріалі.


Податкова звітність


З 01.01.2024 року вводяться нові форми податкових декларацій: з плати на землю, з податку на нерухомість, про майновий стан і доходи, з рентної плати, з транспортного податку, екологічного податку, з податку на прибуток тощо. 

Нові форми: 

1. Декларація з податку на прибуток.

На виконання наказів Мінфіну від 07.06.2023 р. № 302, від 24.10.2023 р. № 572, від 13.12.2023 р. № 699 оновлено форму декларації з податку на прибуток підприємств:

 • J0100125 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств;

Податковий (звітний) період – І квартал, півріччя, три квартали, рік. Початок дії – 01.01.2024 р.

Зокрема, зміни пов’язані з новаціями в оподаткуванні прибутків банку. Для банків встановлено за 2023 рік підвищену базову ставку податку на прибуток у розмірі 50%. Починаючи з 2024 року ставка податку на прибуток банків становитиме 25%. Це пов’язано з набранням чинності 08.12.2023 р. Законом України  від 21.11.2023 р. № 3474-IХ.

Так, у рядку 06 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств вказується розрахована наростаючим підсумком за ставкою 50% сума податку на прибуток за період з 1 січня до 31 грудня 2023 року.

Також внесено зміни до додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації з податку на прибуток. Вони стосуються особливостей оподаткування протягом дії воєнного стану, запроваджених Законом України від 30.06.2023 № 3219-ІХ, а саме визначення податкових різниць. Так, у новій редакції викладено рядок 4.1.5.1 і додано новий рядок 4.1.5.2.

Отже, відповідно до нової редакції п. 4-1 підрозд. 4 розд. XX “Перехідні положення” ПКУ, визначено різниці для збільшення фінрезультату до оподаткування на суму:

 • доходу, отриманого як плата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі, вартість яких згідно з НП(С)БО/ МСФЗ визнали у складі доходу під час перебування на такій системі;
 • собівартості таких відвантажених (наданих) товарів (робіт, послуг), що врахували у податковому (звітному) періоді у складі витрат згідно з НП(С)БО/ МСФЗ.

До того ж, оновлено різниці для зменшення фінрезультату на суму:

 • собівартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) під час перебування платника на спрощеній системі, які було враховано у складі витрат згідно з нормами  НП(С)БО чи МСФЗ;
 • доходу, визнаного згідно з нормами НП(С)БО чи МСФЗ, у вигляді вартості в частині суми попередньої (авансової) оплати таких товарів (робіт, послуг), які платник отримав, перебуваючи на спрощеній системі, та оподаткував єдиним податком.

Крім того, змінились форми декларації з податку на прибуток (початок дії – з 01.01.2024 р.):

 • J0100525 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (виробників сільськогосподарської продукції) з додатками до неї;
 • J0100925 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування) з додатками до неї;
 • F0100725 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (фізичної особи – підприємця, у тому числі такої, яка обрала спрощену систему оподаткування, або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) з додатками до неї (F0171525 – Додаток ПН, F0171725 – Додаток ВП).


2. Декларації з місцевих податків та зборів.

До форм декларацій з місцевих податків та зборів були внесені зміни, які пов’язані з автоматизацією процедури прийняття та обробки податкової звітності, зокрема усунення необхідності самостійного нарахування пені платником, Отже, з декларацій було виключено рядки щодо визначення суми пені та щодо проведення посадовою особою контролюючого органу камеральної перевірки цієї податкової декларації. Докладніше про зміни до форми декларації – тут.

Це наступні податкові декларації:

 • Податкова декларація з плати за землю (ідентифікатор форми J/F0602008) – наказ Мінфіну від 26.09.2023 р. № 520. Початок дії –01.01.2024 р., звіти за новою версією бланків подаються, починаючи з 2024 року, період подання – рік, щомісячно;
 • Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ідентифікатор форми J0302107) – наказ Мінфіну від 26.09.2023 р. № 519. Початок дії – 01.01.2024 р., звіти за новою версією бланків подаються, починаючи з 2024 року, періодподання – рік;
 • Податкова декларація з транспортного податку (ідентифікатор форми J0303604) – наказ Мінфіну від 06.10.2023 року № 527. Нагадаємо, декларація з транспортного податку подається щорічно в термін до 20 лютого. Отже, з січня 2024 року потрібно застосовувати нову форму Декларації при поданні звітності за відповідні періоди.

Зверніть увагу, що аналогічні зміни також передбачені у формах податкових декларацій:

Однак ці дві нові форми почнуть діяти для звітування, починаючи з І кварталу 2024 року, тобто з 01.04.2024 року, якщо не буде інших роз’яснень ДПС.


3. Декларація з рентної плати.

Відповідно до наказу Мінфіну від 07.09.2023 № 487 було змінено форми декларації ( початок дії – 01.01.2024 р.): 

 • J/F0800108 – Податкова декларація з рентної плати (квартальна) (з додатками), подається щоквартально;
 • J/F0800207 – Податкова декларація з рентної плати (місячна) (з додатками), подається щомісячно.

У формі декларації зміни, як і у деклараціях з місцевих податків та зборів, пов’язані з виключенням рядків щодо визначення суми пені.


4. Декларація екологічного податку.

На виконання наказу Мінфіну від 07.09.2023 р. № 488 було змінено форми декларації ( початок дії – 01.01.2024 р.):

 • F/J 0302006 – Податкова декларація екологічного податку.

Ця декларація подається щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу.

У формі декларації було виключено також, як і у деклараціях з місцевих податків та зборів, рядки щодо визначення суми пені.


5. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку.

Відповідно до наказу Мінфіну від 04.07.2023 р. № 366 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 27.07.2023 р. № 408) викладено у новій редакції форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (далі –Розрахунок).

Податковий (звітний) період для платників дивідендів, нарахованих на державну частку, – календарний рік, для платників частини чистого прибутку (доходу) – І Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік

За новою формою Розрахунок має подаватися за підсумками 2023 року, починаючи з 01.01.2024 р., Уточнюючий розрахунок за новою формою маєподаватися з 01.01.2024 р.: 

 • J0108209 – Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку;
 • J0108409 – Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку.

Зокрема, у новій редакції  викладено:

 • рядок 02 форми Розрахунку "Кошти, що спрямовуються на виконання інвестиційних та стратегічних планів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та обсяг повернення кредитних коштів, що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об’єктів";
 • рядок 03 форми Розрахунку, у якому зазначається загальна сума прибутку (доходу).

Крім того форму Розрахунку доповнено новими блоками:

 • Блок "Коригування, пов’язані зі зміною нормативу відрахування" (рядки 14 – 16 форми Розрахунку). Зазначений блок заповнюється у разі зміни законом або постановою Кабміну базового нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) посеред звітного податкового року.
 • Блок "Інформація щодо використання вивільнених коштів";
 • Блок "Інформація щодо напрямів використання вивільнених коштів".

Блоки заповнюються, якщо законом або постановою Кабміну передбачено цільове використання чистого прибутку (доходу) від діяльності платника або використання вивільнених коштів.

 • Блок "Інформація щодо законодавчих підстав для застосування зниженого нормативу відрахування (звільнення від сплати, зменшення бази відрахування)"

У цьому блоці зазначається дата прийняття, номер закону або постанови Кабміну, якими передбачено застосування зниженого нормативу відрахування (звільнення від сплати, зменшення бази відрахування тощо).

Докладно про зміни Декларації читайте тут.


6. Декларація про майновий стан і доходи

З 01.01.2024 р. введена в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація). Ця форма деклараціїзапроваджена наказом Мінфіну від 28.08.2023 р. № 467

Нова форма декларації передбачає виокремлення податкових зобов’язань з ПДФО при визначенні мінімального податкового зобов’язання  фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у т. ч. на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Так, з 01.01.2024 р. впроваджуються:

 • F0100214 – Податкова декларація про майновий стан і доходи;
 • F0100414 – Податкова декларація про майновий стан і доходи (довідкова).

Форми, які не змінювались:

1. Декларація з податку на додану вартість


Нагадуємо нашим читачам, що звітність з ПДВ була оновлена у 2023 році (наказ Мінфіну від 17.05.2023 р. № 256).

А саме, з 01.09.2023 р. діє нова форма податкової декларації з податку на додану вартість (ідентифікатор форми J/F0200125).

За новою формою декларації почали звітувати із звітного (податкового) періоду за серпень 2023 року. Докладніше про це – тут.

2. Декларація акцизного податку.

З 01.01.2024 р. форма декларації не змінилась (ідентифікатор формиJ/F0209510, з додатками – подається щомісячно, протягом 20 днів місяця, наступного за звітним).

Однак, з 22.01.2024 р. набирають чинності та вводяться в дію окремі норми Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» від 29.06.2023 р. № 3173-ІХ (далі – Закон № 3173). А саме, ст. 225 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) доповнено п. п. 225.5-1 та 225.10.

З метою забезпечення повноти декларування податкових зобов’язань з акцизу та врахування у податковій звітності положень ПКУ, які набирають чинності 22.01.2024 р., до внесення відповідних змін до Декларації починаючи із звітності за січень 2024 р. відповідний розділ Декларації та додатки до Декларації заповнюються з урахуванням  особливостей. Докладніше про це – тут.

3. Декларація єдиного податку.

Нагадаємо, що для платників єдиного податку форми декларації не змінювались. Ці форми були затверджені наказом Мінфіну від 19.06.2015р. № 578 (у редакції наказу Мінфіну від 24.11.2022 р. № 394).

Отже, платники єдиного податку подають звітність за 2023 рік або ІV квартал 2023 року залежно від групи, на якій перебувають, до:

 • 29.02.2024 р.  – Податкова декларація платника єдиного податку –фізичної особи – підприємця (1, 2 група – річна), ідентифікатор форми – F0103406;
 • 09.02.2024 р. – Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (3 група – квартальна), ідентифікатор форми – F0103308;
 • 09.02.2024 р. – Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), ідентифікатор форми – J0103508;
 • 20.02.2024 р. - Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи, ідентифікатор форми – J/F0103805. Зверніть увагу! Платники єдиного податку четвертої групи подають декларацію на поточний, 2024 рік.

Також зауважимо, що залишається чинною Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні (ідентифікатор форми – J/F0103203), форма якої затверджена наказом Мінфіну від 26.04.2022 р. № 124). Ця декларація подавалась платниками єдиного податку за ставкою 2%, однак ця пільгова ставка була скасовна з 01.08.2023 року. Про це – тут.


4. Об’єднана звітність з ПДФО та ЄСВ.

Ця форма звіту не змінилась. Вона затверджена наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4 (у редакції наказу Мінфіну від 02.03.2023 № 113) та подається щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу:

 • J/F0500109 – Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Фінансова звітність

Щороку, після 1 січня, всі підприємства незалежно від форми власностіготуються до складання річної фінансової звітності. Таким чиномпідводять підсумки фінансової діяльності за рік. 

Фінансову звітність подають усі юридичні особи та представництва іноземних СГ. 

До такої звітності входять:

 • Баланс (форма №1), ідентифікатор форми – S0100114;
 • Звіт про фінансовий результат (ф. №2), ідентифікатор – S0100214;
 • Фінансова звітність малого підприємництва (ф. 1м, 2м), ідентифікатор – S0110013;
 • Фінансова звітність мікропідприємств (ф. №1мс, №2мс), ідентифікатор – S0111006;
 • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом, ф. №3), ідентифікатор – S0100310;
 • Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом, ф. №3-н), ідентифікатор – S0103354
 • Звіт про власний капітал (ф. № 4), ідентифікатор – S0104009;
 • Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5), ідентифікатор – S0105008;
 • Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (ф. № 6), ідентифікатор – S0106006.

Зазначимо, що форми фінансової звітності не зазнали змін і подаються до органів статистики не пізніше 28 лютого, що настає за звітним роком та до органів ДПС у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток.

Нагадаємо, що платники податку на прибуток, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають до ДПС разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором.