вгору

ЄСВ за мобілізованих в ЗСУ працівників: кому з роботодавців-єдинників можна не сплачувати?

Нагадуємо, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2120-IX внесено низку змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VІ (далі – Закон № 2464). Зокрема, розд. VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 доповнено п. 9-20. За цією нормою роботодавці – ФОП-єдинники, які належать до груп 2 та 3, а також юрособи, які належать до групи 3 (далі – Роботодавці), мають право за власним рішенням не сплачувати ЄСВ за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до ЗСУ.

Суми ЄСВ, нараховані та несплачені роботодавцями, визначеними абз. першим п. 9-20 розд. VIII Закону № 2464, сплачуються за рахунок держбюджету, крім періодів, у яких наймані працівники, визначені абз. першим цього пункту, отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, з яких було сплачено ЄСВ за рахунок держбюджету.

У зв’язку з цим Мінфіном наказом від 04.07.2022 р. № 189 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» (далі — Наказ № 189), враховуючи зміни, внесені наказом Мінфіну від 25.07.2022 р. № 215 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 липня 2022 року № 189» (далі – Наказ № 215) (опубліковано в Офіційному віснику України від 09.08.2022 р. № 61), було приведено у відповідність та викладено в новій редакції Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (даті – Розрахунок) та внесено зміни до Порядку його заповнення та подання (далі – Порядок), затверджених наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

Щодо змін для платників ЄСВ у формі Розрахунку та додатку 2 до цього Розрахунку (далі – Д2)

Внесено зміни до розд. І Розрахунку «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу» в частині доповнення цього розділу новими ряд. 1.6, 2.6, 3.7, 4.4, 6.4. Це дозволить Роботодавцям відображати суми нарахованої зарплати за найманих працівників, яких було призвано на військову службу до ЗСУ у період мобілізації, визначений Указом Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 р. № 69/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію», які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення.

У відповідних рядках розд. II Розрахунку «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги жінкам-військовослужбовцям у зв’язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби)» уточнено стосовно допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам - військовослужбовцям.

У Д2 усунено дублювання назви у двох послідовних комірках «з початку року» та змінено назву в одній із комірок на «з початку кварталу».

Також до форми Розрахунку внесено низку редакційних правок.

Щодо змін до Порядку

Структурно Порядок не змінився, він так само містить 5 розділів.

Щодо загальних нововведень Порядку, то:

  • внесено зміни до описової частини Порядку щодо внесених до Розрахунку нових рядків, що стосуються відображення Роботодавцями нарахованої зарплати та, відповідно, ЄСВ за мобілізованих найманих працівників:
  • пп. 1 п. 2 розд. IV Порядку доповнено новим абз. п’ятдесят першим, згідно з яким допускається внесення від’ємних значень сум нарахованої зарплати (нарахованого доходу) у разі відображення сторнованих сум, нарахованих Роботодавцями у період дії воєнного стану, для відповідних категорій застрахованих осіб 29, 36, 37, 39, 42–45, 47, 50, 66, 75–78 відповідно до додатка до Порядку, що дозволить провести коригування за вказаними застрахованими особами за попередній період;
  • внесено редакційні зміни до описової частини відповідних рядків Розрахунку, що стосуються допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам-військовослужбовцям;
  • приведено у відповідність до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою КМУ від 02.03.2011 р. № 178, перелік платників, що можуть подавати до контролюючого органу Д2, такий перелік доповнено виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі утворення) рад;
  • внесено зміни до додатка 1 до Порядку в частині доповнення цього додатка кодом категорії застрахованих осіб 75 «громадяни України, що підписали контракт добровольця територіальної оборони», що дозволить роботодавцям, визначеним абз. другим п. 1 ч. першої ст. 4 Закону № 2464, відображати суми нарахованої середньої зарплати зазначеним застрахованим особам на час виконання ними державних або громадських обов’язків.

Також додаток 1 до Порядку доповнено кодами категорій застрахованих осіб 76–80, призваних під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, за яких Роботодавці мали право за власним рішенням не сплачувати ЄСВ (див. Таблицю 1).

Таблиця 1

Нові коди категорій застрахованих осіб, призваних під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, за яких Роботодавці мали право за власним рішенням не сплачувати ЄСВ

Код категорії ЗО

Опис категорії ЗО

76

Наймані працівники, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення.

77

Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, яких було призвано під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, які не отримували доходів у вигляді грошового забезпечення.

78

Працююча особа з інвалідністю на підприємстві або в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить понад 50%, яку було призвано під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, яка не отримувала доходів у вигляді грошового забезпечення.

79

Найманий працівник – особа з інвалідністю, який працює в товариствах УТОГ та УТОС, якого було призвано під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, який не отримував доходи у вигляді грошового забезпечення

80

Найманий працівник – особа з інвалідністю, який працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, якого було призвано під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, який не отримував доходів у вигляді грошового забезпечення.


Щодо початку застосування нової форми Розрахунку

Якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності (п. 46.6 Податкового кодексу України).

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Оскільки Наказ № 189 (враховуючи зміни, внесені Наказом № 215) набув чинності з дня його офіційного опублікування (оприлюднено 09.08.2022 р.), то звітувати за новою формою Розрахунку необхідно буде з 01.01.2023 р. (за IV квартал 2022 р.).

Про це інформує ГУ ДПС у Дніпропетровській області.