вгору

Тризуб в торговельних марках: коли надається дозвіл?

Українські підприємці зможуть офіційно використовувати в своїх торговельних марках назву держави, її міжнародний код, а також імітацію малого Державного Герба. Наказ Мінекономіки «Про затвердження Положення про Комісію з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України» від 20.12.2023 р. № 19944 (далі – Наказ) набрав чинності 27.02.2024 р., з дня його офіційного опублікування. 

Цей Наказ створює правові умови для діяльності Комісії з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України. Діяльність Комісії сприятиме захисту національної символіки та забезпеченню відповідності використання офіційних символів держави в комерційних цілях.  

У Наказі визначено завдання та повноваження Комісії, порядок її формування, умови надання дозволів, а також процедурні аспекти подання клопотань та їх розгляду. Також встановлюються чіткі вимоги до клопотань та порядку їх подання, що спрощує процес отримання дозволів для громадян та підприємців.  

Про це повідомлено на Урядовому порталі. 

До відома! Дозвіл надається заявникам, які є громадянами України та/або фізичними особами – підприємцями, зареєстрованими в установленому законодавством України порядку, та/або юридичними особами, створеними в установленому законодавством України порядку. 

Дозвіл на використання в торговельній марці офіційної назви держави Україна або міжнародного літерного коду держави Україна надається за умови, що таке використання не суперечитиме публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, та за наявності хоча б одного з таких факторів: 

 • товари та/або послуги, для яких заявлено торговельну марку, мають промислову, соціальну, освітню, наукову, культурну чи художню цінність, цінність для галузей економіки України; 

 • заявник надає благодійну, гуманітарну допомогу у вигляді товарів та/або послуг, для яких заявлено торговельну марку; 

 • заявник займає домінуюче положення на ринку України щодо товарів та/або послуг, для яких заявлено торговельну марку; 

 • заявник здійснює ЗЕД та у своїй групі товарів та/або послуг ЗЕД займає домінуюче положення; 

 • тривалість діяльності заявника на ринку України або світовому ринку щодо товарів та/або послуг, для яких заявлено торговельну марку, становить не менше ніж 5 років. 

Дозвіл на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України надається за умови, що це не суперечитиме публічному порядку і загальновизнаним принципам моралі, та за наявності хоча б двох з таких факторів: 

 • товари та/або послуги, для яких заявлено торговельну марку, мають промислову, соціальну, освітню, наукову, культурну чи художню цінність, цінність для галузей економіки України; 
 • заявник надає благодійну, гуманітарну допомогу у вигляді товарів та/або послуг, для яких заявлено торговельну марку; 
 • заявник має визнану репутацію щодо таких товарів та/або послуг та здійснює заходи з просування позитивного іміджу України щодо таких товарів та/або послуг; 
 • заявник займає домінуюче положення на ринку України щодо товарів та/або послуг, для яких заявлено торговельну марку; 
 • заявник здійснює ЗЕД та у своїй групі товарів та/або послуг ЗЕД займає домінуюче положення; 
 • тривалість діяльності заявника на ринку України та/або світовому ринку щодо заявлених товарів та/або послуг становить не менше ніж 5 років. 

Дозвіл не надається особам, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).