вгору

Зміни до порядку формування плану-графіка документальних перевірок: проєкт Мінфіну

На сайті ДПСУ розміщено доопрацьований проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (далі – проєкт наказу).

Проєкт наказу розроблено з метою забезпечення належного функціонування міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з ВПП у частині формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків та удосконалення критеріїв ризиковості від провадження господарської діяльності платників податків.

Які зміни плануються?

1) Змінено критерії відбору до включення у план-графік проведення перевірок за ступенем ризиковості:

високий ступінь:

у зв’язку зі змінами Форми та Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ у частині скасування додатка 5 до Декларації з ПДВ з переліку критеріїв відбору платників податків - юридичних осіб високого ступеня та критеріїв відбору платників податків - постійних представництв та представництв нерезидентів виключається критерій ризику «наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого зіставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту) у сумі понад 1 млн грн, або понад 5% загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн» за відсутності джерела інформації для розрахунку ризику.

За результатами моніторингу спрацювання наявних критеріїв відбору платників податків – юридичних осіб прийнято рішення щодо перенесення критерію «декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій» з високого ступеня до критеріїв ризику середнього ступеня.

середній ступінь:

Для підвищення точності відбору до контролю найбільш ризикових суб’єктів господарювання змінено умови критерію ризику для платників податків - юридичних осіб у частині граничних сум, а саме: «наявність розбіжностей у платника податків між даними податкової декларації з ПДВ та ЄРПН у сумі понад 1 млн. грн, або понад 5% загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн».

З переліку критеріїв ризику виключається критерій «наявність негативних рішень комісії ДПС у системі автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику, достатніх для зупинення реєстрації податкових накладних протягом трьох звітних періодів».

Також уточнюється критерій ризику щодо «наявності розбіжностей між задекларованою сумою обсягів постачання у деклараціях з ПДВ та сумою розрахункових операцій, проведених із застосуванням РРО та/або програмних РРО, в обсязі, що перевищує 30%».

Та доповнюється новим критерієм «сплата податку на прибуток за відповідний рік в обсязі менше 1,5% від обсягу відшкодованого ПДВ у розмірі понад 10 млн грн упродовж календарного року».

З метою удосконалення системи ризикоорієнтованого податкового контролю уточнюється та доповнюється новими критеріями відбору платників податків - фізичних осіб. А саме:

  • уточнюється критерій ризику високого ступеню інформацією щодо суми розрахованої амортизації основних засобів: «розмір інших витрат, у тому числі вартість виконаних робіт, наданих послуг, або сума розрахованої амортизації основних засобів становить 30 та більше відсотків задекларованої в податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю платника податків»;
  • доповнюється новий критерій ризику високого ступеню умовами щодо: обсягу придбання, без ПДВ, відображений у податкових деклараціях з ПДВ, становить 75 або більше відсотків обсягу постачання, ПДВ, відображеного у податкових деклараціях з ПДВ;
  • включення до складу витрат у податковій декларації про майновий стан і доходи сум амортизаційних відрахувань за відсутності відомостей щодо наявності власних об’єктів оподаткування. Оскільки, неподання платником відомостей про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, та одночасне декларування амортизаційних відрахувань з їхньої вартості може бути ймовірним ризиком оптимізації податкових зобов’язань.

Також уточнюється критерій ризику середнього ступеня, зокрема викладається в такій редакції: «кількість найманих працівників менша за кількість зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій (окремо на господарську одиницю) або інших об’єктів оподаткування», в якому інформація щодо транспортних засобів замінюється на інформацію щодо інших об’єктів оподаткування, оскільки реєстратор розрахункової операції реєструється відповідно до об’єктів оподаткування платників податків, тому необхідно для уточнення критерію враховувати штатну чисельність працівників таких об’єктів оподаткування.

Та доповнюється новим щодо «декларування доходу понад 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, за відсутності РРО та/або програмного РРО та відомостей щодо відкритих банківських рахунків».

2) У нові редакції викладено:

  • Додаток 1 «План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 20 ___ рік»;
  • Додаток 2 «Коригування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків у _____________ 20___ року. Тип коригування: включення (виключення) до (з) плану-графіка»;
  • Додаток 3 «Структура плану-графіка проведення документальних планових  перевірок платників податків».

У разі прийняття, цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Про оновлений план-графік перевірок ДПС на 2021 рік читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.