вгору

У які строки приймається рішення щодо можливості чи неможливості виконання свого податкового обов’язку?

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі - ПКУ), затверджений наказом Мінфіну від 29.07.2022 р. № 225 (далі - Порядок № 225).

Рішення (попереднє рішення) щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку (далі – рішення (переднє рішення)) приймається контролюючим органом за результатами розгляду поданої платником податку заяви у довільній формі про відсутність можливості виконання ним свого податкового обов’язку (далі – заява) та документів (копій документів), інформації, що можуть бути використані для підтвердження такої неможливості, у строки визначені розд. ІІІ Порядку №225.

Так, заява платника податків у довільній формі та відповідні документи (копії документів) розглядаються контролюючим органом протягом 20 календарних днів з дня, наступного за днем їх отримання, з можливістю продовження терміну розгляду з урахуванням строку, передбаченого для направлення попереднього рішення. Платники податків надають документ чи кілька документів (копію документа чи документів), інформацію, що можуть бути використані для підтвердження неможливості виконання ними своїх податкових обов’язків (п. 1 розд. ІІІ Порядку № 225).

Зазначимо, що у разі недостатності документів (копій документів), що підтверджують неможливість виконання у платника податків податкових обов’язків, контролюючий орган направляє попереднє рішення за формою, що додається до Порядку № 225, з пропозицією щодо надання платником податку конкретних додаткових документів (копій документів) на підтвердження зазначеної у заяві підстави (підстав) неможливості виконання платниками податків податкових обов’язків.

Важливо! Попереднє рішення має бути направлене платнику податків не пізніше 20 календарних днів з дня, наступного за днем отримання контролюючим органом заяви та відповідних документів (копії документів), інформації у порядку передбаченому п. 3 розд. ІІІ Порядку № 225.

Платник податку може подати до контролюючого органу додаткові документи (копії документів) обґрунтування/пояснення на підтвердження зазначеної у заяві підстави (підстав) неможливості виконання платниками податків податкових обов’язків протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем отримання попереднього рішення.

Додаткові документи (копії документів) обґрунтування/пояснення розглядаються контролюючим органом протягом 20 календарних днів з дня, наступного за днем їх отримання.

Якщо платник податку не надав додаткових документів (копій документів), обґрунтувань/пояснень на підтвердження зазначеної у заяві підстави (підстав) неможливості виконання податкових обов’язків, керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення на підставі попередньо поданої платником податків заяви, документів (копій документів) та інформації, що можуть бути використані для підтвердження можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податку своїх податкових обов’язків.

При цьому, в разі ненадання платником податку додаткових документів (копій документів), обґрунтувань/пояснень, рішення має бути направлене платнику податків не пізніше 20 календарних днів з дня, наступного за днем отримання платником податку попереднього рішення.

Контролюючий орган направляє попереднє рішення та рішення платнику податків у порядку, встановленому ст. 42 ПКУ (п. 3 розд. ІІІ Порядку № 225).

Направлення попереднього рішення та рішення шляхом його надіслання до Електронного кабінету платника податків здійснюється з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до Електронного кабінету.

Попереднє рішення та рішення, надіслане контролюючим органом до Електронного кабінету, вважається врученим платнику податків, якщо воно сформовано з дотриманням вимог, встановлених розд. II ПКУ.

Датою вручення платнику податків документа є дата, зазначена у квитанції про доставку у текстовому форматі, що відправляється з Електронного кабінету автоматично та свідчить про дату та час доставки документа платнику податків. У разі якщо доставка документа відбулася після 18 години, датою вручення документа платнику податків вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення документа платнику податків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (абз. четвертий п. 42.4 ПКУ).

У разі якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет, листування з платником податків здійснюється шляхом надіслання за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручаються платнику податків (його представнику) (абз. перший п. 42.5 ПКУ).

Отже, рішення (попереднє рішення) приймається контролюючим органом за результатами розгляду поданої платником податку заяви у довільній формі та документів (копій документів), інформації, що можуть бути використані для підтвердження неможливості виконання ним своїх податкових обов’язків та направляється платнику податків в один із таких способів:

  • засобами електронного зв’язку в електронній формі шляхом надіслання документа в Електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання в Електронний кабінет (для платників, які подали заяву про бажання отримувати документ через Електронний кабінет);
  • шляхом надіслання за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
  • шляхом особистого вручення платнику податків (його представнику).

Роз'яснення розміщено на Інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР”, категорія 132.01.

Більше корисних новин читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.