вгору

Увага! 30.09.2020 - останній день подання звіту про контрольовані операції за 2019 рік

Нагадаємо нашим читачам, що незабаром закінчується термін подання звіту про контрольовані операції за 2019 рік (далі – Звіт про КО).

 Граничний термін подання Звіту про КО – 30.09.2020 року (включно).

Звіт про КО повинні подавати всі платники податків, у яких річний дохід від будь-якої діяльності склав понад 150 млн грн. і обсяг господарських операцій з контрагентами, що відповідають критеріям, визначеним в ст. 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), – більше 10 млн грн.

Звіт про КО за 2019 рік слід заповнювати і подавати за формою та з дотриманням порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 18.01.2016 № 8, з врахуванням змін, внесених наказом Мінфіну від 10.06.2019 року № 242 (далі – Наказ № 242).

До відома! Звіт про КО (ідентифікатор форми J0104705 з додатками J0147105, J0147205) зручно подавати у програмі M.E.Doc.

Про зміни, внесені до Звіту про КО Наказом № 242, ми докладно писали у матеріалі: Зміни до форми та Порядку складання звіту про контрольовані операції.

Коротко нагадаємо про основні зміни, внесені Наказом № 242, які здебільшого є технічними.

  1. Зміни у кодах ознак пов’язаності осіб. Так, ознаки, які у попередній редакції додатка 2 мали коди 508-512 та 513-515, в оновленій редакції цього додатку відповідають кодам 510-514 та 516-518. Додатково передбачено код пов’язаності 515, – для осіб, стосовно яких одна фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером).
  2. Якщо контрольовану операцію здійснюють без контракту (договору), – у графах 7 та 8 до відомостей до Звіту про КО вказуються реквізити іншого документа, на підставі якого відбулась така операція.
  3. У формі Звіту про КО таблицю «Загальні відомості про контрольовані операції» доповнено рядком «Разом», в якому у графі 4 відображається підсумок загальної суми контрольованих операцій, здійснених за звітний рік з усіма контрагентами.

Зверніть увагу, що сума контрольованих операцій в розрізі нерезидентів в Звіті про КО та загальна сума операцій з таким контрагентом у відомостях до Звіту про КО мають бути тотожними.

  1. У розділі ІІІ «Порядок заповнення основної частини Звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» пункт 2 щодо зазначення сторони контрольованої операції у графі 2 Звіту доповнено новим абзацом:

«У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається повне найменування нерезидента».

Про це нагадав Офіс ВПП ДПС.

Більше новин і корисних матеріалів читайте у Блозі бухгалтера, в розділі Інформер програми M.E.Doc, а також на Telegram-каналі.