вгору

Увага! Новий Порядок фінансування страхових виплат від Фонду соцстраху

27.07.2018

Зарплата

26 липня в газеті «Урядовий кур’єр» № 138 опубліковано Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 12 (далі – Порядок № 12). Порядок № 12 набере чинності 1 жовтня 2018 року.

З набранням чинності Порядком № 12 старий Порядок фінансування, затверджений постановою правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 р. № 26, втратить чинність.

Види матеріального забезпечення від Фонду соцстраху

Порядок № 12 визначає механізм та умови фінансування страхувальників для надання за рахунок коштів ФСС:

1) матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, передбаченого ст. 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі – Закон № 1105) за такими видами:

  • допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
  • допомога по вагітності та пологах;
  • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

2) виплат потерпілим на виробництві, передбачених абзацом 4 ч. 3 ст. 42 Закону № 1105, за такими видами:

  • допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
  • виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;
  • відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

Заява-розрахунок

Відповідно до п. 6 Порядку № 12 заява-розрахунок для отримання матеріального забезпечення від ФСС надається страхувальником в паперовому вигляді особисто до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення, або надсилається в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). Форма заяви-розрахунку наведена у додатку № 1 до Порядку № 12 і є єдиною для всіх страхових випадків.

Важливо!

Страхувальник оформлює заяву-розрахунок і передає Фонду соцстраху не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією (уповноваженим) із соціального страхування рішення про призначення матеріального забезпечення. Звертаємо увагу, що нове Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності досі не опубліковано.

Інформування роботодавця про проведення виплат

Протягом місяця з дня проведення виплат за рахунок ФСС страхувальник надсилає повідомлення про проведення виплат за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 12. Повідомлення може бути за вибором страхувальника:

  • надіслано в електронному вигляді з використанням ЕЦП;
  • надіслано листом з повідомленням;
  • надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції ФСС чи його відділення.

Якщо протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування ФСС роботодавець не подає відповідне повідомлення, це буде підставою для проведення перевірки Фондом щодо використання страхувальником коштів Фонду (п. 11 Порядку № 12).

Якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат за рахунок коштів Фонду, невикористані страхові кошти протягом 3 робочих днів повертаються страхувальником на рахунок робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення, з якого надійшло фінансування, та листом надсилається пояснення причин повернення коштів.

Якщо страхувальник виявить помилки при нарахуванні виплат за минулі періоди (за межами діючого бюджетного року), надлишково нараховані та виплачені кошти повертаються ним до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення та одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодо причин повернення страхових коштів.

До відома! Електронний реєстр листків непрацездатності діятиме з 01.01.2019 року.