вгору

В Україні впроваджено експериментальний проект щодо формування фонду оплати праці держслужбовців

Кабмін постановою від 18.07.2023 р. № 734 (далі – Постанова № 734) затвердив: 

  • Порядок реалізації експериментального проекту щодо впровадження єдиних підходів до формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі; 
  • перелік учасників експериментального проекту щодо впровадження єдиних підходів до формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі. 

Постанову опубліковано в Урядовому кур'єрі від 22.07.2023 № 147. 

Цей експериментальний проект планується реалізувати протягом 2023 року. 

Метою експериментального проекту є впровадження єдиних підходів до формування фонду оплати праці державних службовців у органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), який фінансується із загального фонду державного бюджету, а також отримання обґрунтованих даних та уточнення складових фонду оплати праці державних службовців у державному органі для проведення аналізу фонду оплати праці з урахуванням його реальних потреб, підготовка пропозицій щодо вдосконалення відповідних актів законодавства. 

На що слід звернути увагу? 

1. Перелік учасників затверджено Постановою № 734. 

2. Державні органи, які є учасниками експериментального проекту, заповнюють розрахунок видатків фонду оплати праці з урахуванням чинних умов оплати праці за формою згідно з додатками 1 і 2. 

Для цілей експериментального проекту державні органи надають статистичну інформацію за формою згідно з додатком 3. 

Заповнені розрахунки видатків та статистична інформація надсилаються державними органами до НАДС в установленому законодавством з питань документування управлінської діяльності порядку з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності Постановою № 734 для узагальнення та аналізу. 

3. У Порядку реалізації експерементального проекту визначено перелік складових, з яких формуються видатки фонду оплати праці. Зокрема, до таких складових, крім посадового окладу, належать надбавки (за ранг, за вислугу років тощо), матдопомога для вирішення соціально-побутових питань, індексація заробітної плати та ін. 

Фонд оплати праці формується з розрахунку граничної чисельності працівників державного органу. 

Крім складових фонду оплати праці, до фонду оплати праці включаються видатки на оплату праці інших працівників відповідно до законодавства, які є обов'язковими виплатами. 

Фонд оплати праці не може перевищувати розміру видатків, необхідних для фінансування складових фонду оплати праці відповідно до встановленої граничної чисельності працівників державного органу.