вгору

Відпускні та лікарняні працівникам при переведенні на новоутворене підприємство

Переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство відповідно до п. 5 ст. 36 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) означає «звільнення та прийняття», тобто припинення трудового договору, про що в трудову книжку працівника вноситься відповідний запис.

Згідно з ч. 1 ст. 24 Закону України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон № 504) у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перерахована на рахунок підприємства, куди перейшов працівник (ч. 3 ст. 24 Закону № 504). При цьому відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону № 504 до стажу роботи, що дає право на відпустку, зараховується час, за який працівник не використав відпустку за попереднім місцем роботи.

Обчислення відпускних (компенсації за невикористану відпустку)

Розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток (виплати компенсації за невикористані відпустки) після переведення на нове місце роботи відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі – Порядок № 100), визначатиметься за новим місцем роботи.

При цьому обчислення середньої заробітної плати проводиться з урахуванням п. 2 Порядку № 100, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки (виплати компенсації за невикористані відпустки).

Якщо працівниками відпрацьовано менше 12 календарних місяців, то обчислення середньої заробітної плати проводиться виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення до першого числа місяця, в якому надається відпустка (виплачується компенсація за невикористані відпустки).

У випадку, коли у працівника відсутній розрахунковий період (з першого числа місяця після оформлення до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористані відпустки), розрахунки проводяться з урахуванням передостаннього абзацу п. 4 Порядку № 100, а саме, виходячи з установленого йому в трудовому договорі посадового окладу.

Нарахування виплат для оплати часу відпусток або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться відповідно до п. 7 Порядку № 100, шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (ст. 73 КЗпП). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

При цьому, при наданні відпустки на новому місці роботи, дні щорічної відпустки, яка надається за період роботи на попередньому місці роботи, оплачуються із суми компенсації, яка перерахована на нове місце роботи.

Обчислення лікарняних

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхування затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі – Порядок № 1266).

Відповідно до п. 3 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування, на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування – період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. Нагадаємо, що поважними вважаються 4 причини:

  • тимчасова непрацездатність;
  • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;
  • відпустка без збереження заробітної плати.

Згідно з п. 32 Порядку № 1266 середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до Звіту з ЄСВ (додаток 4).

Зверніть увагу!

Якщо компенсація за невикористану відпустку була нарахована та з неї сплачено ЄСВ на попередньому місці роботи, а виплачена на новому місці роботи, то у разі настання страхового випадку в період перебування у трудових відносинах за новим місцем роботи при обчисленні середньої заробітної плати вона не враховується.

Про це повідомило ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.

Додатково читайте у Блозі бухгалтера:

Чи можна написати заяву про відпустку за день до її початку та як бути з відпускними?

Відпускні: алгоритм розрахунку.