вгору

Відпустки працівників держорганів: особливості в 2024 році

Нагадаємо, що 09 листопада поточного року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Закон набирає чинності з 01.01.2024 року. 

Статтею 33 цього Закону установлено, що у 2024 році відпустки, визначені п. 1 ч. першої ст. 4 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, на які працівник державного органу набув право за останній відпрацьований робочий рік, мають бути використані таким працівником до кінця 2024 року. 

У разі невикористання працівником державного органу відпусток, визначених абзацом першим цієї статті, йому в межах затверджених видатків на оплату праці відповідного державного органу має бути виплачено грошову компенсацію за всі дні невикористаної відпустки, на які набув право за останній відпрацьований робочий рік. 

Отже, у 2024 році незалежно від тривалості використаних протягом року відпусток працівником державного органу, за всі дні невикористаних відпусток (основної та додаткової), на які працівник державного органу набув право за останній відпрацьований робочий рік, йому має бути виплачено грошову компенсацію. 

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про відпустки» в установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата відпусток провадиться за рахунок бюджетних асигнувань на їх утримання. 

З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів на оплату праці працівників державних органів, а також зважаючи на те, що компенсаційні виплати є додатковим навантаженням на фонд оплати праці, Мінфін звертає увагу керівників органів на обов’язкове виконання норм чинного законодавства в частині використання працівниками протягом року всіх днів щорічних відпусток (як основної, так і додаткової), на які працівник державного органу набув право за останній відпрацьований робочий рік. 

Водночас відповідно до ст. 51 Бюджетного кодексу України керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату лише у межах бюджетних асигнувань на заробітну плату, затверджених для бюджетних установ у кошторисах. 

Про це повідомлено в листі Мінфіну від 16.11.2023 р. № 08040-11-3/31395.