вгору

Виключення з Реєстру волонтерів: як подати заяву?

Наказом Мінфіну від 30.10.2014 р. № 1089 затверджено Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації (далі – Порядок № 1089). 

Згідно з абз. першим п. 3.1 розд. ІІІ Порядку № 1089 виключення волонтера антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації (далі – волонтер) з Реєстру волонтерів здійснюється на підставі заяви про виключення з Реєстру волонтерів АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО за формою № 3-РВ (далі – Заява за ф. № 3-РВ), наведеної у додатку 4 до Порядку № 1089. Заява за ф. № 3-РВ подається волонтером до тероргану ДПС у паперовій або електронній формі у такому самому порядку, як і при включенні до Реєстру волонтерів. 

Так, відповідно до п. п. 2.1 та 2.2 розд. ІІ Порядку № 1089 заяву в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05.10.2017 р. № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», від 15.07.2021 р. № 1689-IX «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» фізична особа – благодійник подає засобами Електронного кабінету або технічними засобами електронної комунікації. 

Заява в електронній формі також може бути подана засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія). 

У Заяві за ф. № 3-РВ фізособою – благодійником зазначається дата припинення діяльності як волонтера, яка не може бути пізніше дати подання такої заяви (абз. другий п. 3.1 розд. ІІІ Порядку № 1089). 

У разі отримання Заяви за ф. № 3-РВ терорган ДПС протягом одного робочого дня виключає волонтера з Реєстру волонтерів (п. 3.2 розд. ІІІ Порядку № 1089). 

Відповідно до п. 3.4 розд. ІІІ Порядку № 1089 у рішенні тероргану ДПС про виключення волонтера з Реєстру волонтерів зазначаються дані про волонтера, причина виключення волонтера з Реєстру волонтерів та дата припинення фізособою діяльності як волонтера. Рішення підписується керівником тероргану ДПС (заступником керівника або уповноваженою особою) за основним місцем обліку волонтера. Рішення про виключення з Реєстру волонтерів оформляється за ф. № 5-РВ (додаток 5 до Порядку № 1089). 

Протягом одного робочого дня, що настає за днем виключення волонтера з Реєстру волонтерів, територіальний орган ДПС у порядку, визначеному ст. 42 розд. ІІ ПКУ, направляє один примірник Рішення про виключення з Реєстру волонтерів за ф. № 5-РВ за місцем проживання фізособи, зазначеним у Реєстрі волонтерів, розміщує примірник рішення в електронній формі в Електронному кабінеті. 

У разі виключення волонтера з Реєстру волонтерів за Заявою за ф. № 3-РВ до Реєстру волонтерів вноситься зазначена в заяві дата припинення діяльності фізичної особи як волонтера або, якщо така дата в заяві не зазначена, то дата припинення діяльності фізичної особи як волонтера, що відповідає даті подання заяви (п. 3.5 розд. ІІІ Порядку № 1089). 

Датою виключення з Реєстру волонтерів є дата внесення відповідного запису до Реєстру волонтерів (п. 3.6 розд. ІІІ Порядку № 1089). 

Заяви за ф. № 3-РВ, подані в паперовій або електронній формі, та Рішення про виключення з Реєстру волонтерів за ф. № 5-РВ підлягають обов’язковій реєстрації у журналі у день їх отримання / прийняття (п. 3.7 розд. ІІІ Порядку № 1089). 

Виключення волонтера з Реєстру волонтерів за Заявою за ф. № 3-РВ не обмежує можливості його повторного включення до Реєстру волонтерів (п. 3.8 розд. ІІІ Порядку № 1089). 

Відповідь розміщена на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 103.15

До відома! Заяву за ф. № 3-РВ (ідентифікатор форми F1308401) зручно сформувати і подати в M.E.Doc.