вгору

Визначення поняття «загальний сукупний дохід» усіх КІК

Відповідно до пп. 39-2.4.2 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), незалежно від виконання умов, передбачених пп. 39-2.4.1 ПКУ, скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі, якщо виконується будь-яка з таких умов, зокрема: 

  • загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду (пп. 39-2.4.2.1 ПКУ).  

Отже, для цілей застосування пп. 39-2.4.2 ПКУ загальний сукупний дохід всіх КІК однієї контролюючої особи розраховується за даними фінансової звітності із всіх джерел його отримання.  

З питання визначення поняття «загальний сукупний дохід» усіх КІК для цілей застосування пп. 39-2.4.2 ПКУ, у нормативно-правових актах із бухгалтерського обліку, виданих Мінфіном, зазначений термін не застосовується 

Підпунктом 14.1.84 ПКУ визначено, що інші терміни для цілей розділу ІІІ ПКУ використовуються у значеннях, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства.  

Тож застосування НП(С)БО, так само як і МСФЗ відповідно до пп. 14.1.84 ПКУ передбачено для визначення інших термінів, що згадуються в розділі ІІІ ПКУ, а не для визначення термінів, що використовуються в інших розділах ПКУ.  

Таким чином, при розрахунку загального сукупного доходу усіх КІК для цілей застосування пп. 39-2.4.2 ПКУ слід враховувати обсяг доходу усіх КІК однієї контролюючої особи із усіх джерел за даними показників неконсолідованої фінансової звітності кожної КІК, який, зокрема, включатиме дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи, інші доходи.  

Водночас Звіт про фінансові результати КІК, що є складовою її неконсолідованої фінансової звітності, складається відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовується КІК.  

Більше відповідей на питання щодо запроваджених правил про КІК читайте в Інформаційному листі від ДПСУ № 3/2024.