вгору

З 01.01.2023 року працівники отримують допомогу по лікарняним лише за одним місцем роботи

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 року №1105-XIV, страхова виплата у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору тощо, призначається та здійснюється за основним місцем роботи.

Допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах застрахованим особам, у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку та одночасно працюють на умовах трудового договору, надається у порядку, встановленому Кабміном за основним місцем роботи або за місцем роботи за сумісництвом.

Тобто Закон визначає першочерговість реалізації права застрахованих осіб на допомогу по тимчасовій непрацездатності страхувальниками за основним місцем роботи. І лише у разі не реалізації застрахованою особою права на таку допомогу, вона надається за місцем роботи за сумісництвом (наймом).

Документальним підтвердженням не реалізації права застрахованої особи на страхову виплату у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності буде вмотивоване рішення страхувальника або уповноважених ним осіб про відмову в призначенні страхової виплати.

Розрахунок відповідної допомоги проводиться також лише за одним з місць роботи – за основним або за сумісництвом, у разі обґрунтованої відмови основного роботодавця. Важливо, що при обчисленні суми допомоги по тимчасовій працездатності за основним місцем роботи врахування заробітної плати з інших місць роботи не передбачено.

Варто зазначити, що сумісництво є окремим видом трудових відносин і врегульовується за однаковим принципом незалежно від знаходження основного місця роботи. Іншими словами, вищезазначена норма Закону застосовується як до зовнішніх, так і до внутрішніх сумісників.

Отже, реалізація права на страхову виплату у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за сумісництвом передбачена лише за одним місцем роботи. У разі наявності у працівника на момент настання страхового випадку декількох місць роботи за сумісництвом, він реалізує своє право на отримання лікарняних шляхом подання до одного з місць роботи за сумісництвом рішення основного страхувальника про відмову в призначенні страхової виплати.

Про це повідомило ГУ ПФУ у Вінницькій області на сторінці ФБ.