вгору

З 01.08.2020 р. фіскальні чеки за новою формою

15.07.2020

Як ми вже повідомляли, Мінфін вніс зміни до Положення про форму і зміст розрахункових документів.

Відповідний наказ від 18.06.2020 р. № 306 (далі – Наказ № 306) набере чинності з 01.08.2020 р., але не раніше дня його офіційного опублікування. Зокрема, зміняться форми фіскальних чеків. Пов’язано це, насамперед з тим, що з 01.08.2020 р. стане можливим використання програмного РРО (далі – ПРРО), у з’язку набранням чинності Законом України від 20.09.2019 р. № 128-IX.

Отже, Положення про форму та зміст розрахункових документів буде застосовуватись і для електронних розрахункових документів, створених ПРРО.

Так, відповідно до Наказу № 306 розрахунковим документом вважатиметься документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у т.ч., але не виключно) з відтворенням на дисплеї РРО чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний РРО QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на надані такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти.

Форма № ФКЧ-1 та обов’язкові реквізити

Фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі – фіскальний чек) – розрахунковий документ/електронний розрахунковий документ, створений у паперовій та /або електронній формі (електронний розрахунковий документ), РРО або ПРРО при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги). Нова редакція фіскального касового чека на товари (послуги) за ф. № ФКЧ-1 наведена у додатку 1 до цього Положення.

Фіскальний касовий чек має містити такі обов’язкові реквізити (їхня кількість значно розширена!):

 • найменування суб’єкта господарювання (рядок 1);
 • назва господарської одиницінайменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику «Типи об'єктів оподаткування» та повідомлене ДПС за ф. № 20-ОПП (рядок 2);
 • адреса господарської одиниці – адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею (назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку / офісу / квартири) та повідомлена ДПС ф. №20-ОПП (рядок 3);
 • індивідуальний податковий номер (якщо продавець є платником ПДВ) (рядок 4);
 • податковий номер/серія та номер паспорта/ID картки (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це контролюючий органі і мають відповідну відмітку у паспорті), перед яким друкуються великі літери «ІД» (рядок 5);
 • кількість, вартість одиниці виміру придбаного товару (отриманої послуги) – якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру (рядок 6);
 • код товарної категорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається для підакцизних товарів) (рядок 7);
 • цифрове значення штрихового коду товарузазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, або за бажанням продавця (рядок 8);
 • назва товару (послуги), його вартість та літерне позначення ставки ПДВ (рядок 9);
 • ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати (рядок 10);
 • ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 11);
 • суму комісійної винагороди (у разі наявності) (рядок 12);
 • вид операції (рядок 13);
 • реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ» (рядок 14);
 • напис «ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, Код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) (рядок 15);
 • підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно напис «Касир» (рядок 16);
 • підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ» (рядок 17);
 • позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо), суми коштів за цією формою оплати та валюти операції (рядок 18);
 • загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО» (рядок 19);
 • літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальна сума ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» (рядок 20) – для СГ, зареєстрованих як платники ПДВ.
 • літерне позначення, розмір ставки акцизного податку, загальна сума акцизного податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку згідно з ПКУ (дозволяється використовувати скорочення (рядок 21) – для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ);
 • заокруглення (рядок 22);

 Якщо загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) не кратна найменшому номіналу грошових знаків національної валюти, встановленому НБУ в якості платіжного засобу, результат заокруглення суми оплати у готівці, виконаний відповідно до вимог НБУ щодо оптимізації обігу монет дрібних номіналів, друкується після рядка 21 з написом «Заокруглення». Наступним рядком друкується «До сплати» і сума після заокруглення (п. 8 розд. II оновленого Положення про форму та зміст розрахункових документів).

 • до сплати (рядок 23);
 • фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, дата (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 24);
 • QR – код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чека, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО / фіскальний номер ПРРО (рядок 25);
 • позначку щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений касовий чек ПРРО (рядок 26);
 • контрольне число, сформоване в режимі офлайн (для касового чека, що створюється програмним РРО) (рядок 27);
 • заводський номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ЗН» (рядок 28). Для ПРРО заводський номер не зазначається;
 • фіскальний номер РРО/фіскальний номер програмного РРО – перед ним друкуються великі літери ФН»/ «ФН ПРРО» відповідно (рядок 29);
 • напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 30).

З якого часу та для яких РРО слід використовувати нові фіскальні касові чеки?

У п. 3 Наказу № 306 зазначено, що вимоги до форми і змісту розрахункових документів у частині створення електронних розрахункових документів, відображення найменування СГ, цифрового значення штрих-коду товару, заокруглення суми до сплати зазначення валюти операції, найменування платіжної системи, QR-коду не поширюються на розрахункові документи, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та які:

 • перебували на обліку у контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом;
 • не перебували на обліку у контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом – до 01.08.2021 р., на наявності технічних можливостей, такі РРО мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) і використовувати нову форму чека з усіма обов’язковими реквізитами.

 Усі інші обов’язкові реквізити зобов’язані бути у змісті фіскального касового чека вже з дня набрання чинності Наказом № 306 (заплановане на 01.08.2020 р.).

Про те, що код УКТ ЗЕД зазначається у фіскальному чеку на продаж підакцизної продукції з 01.08.2020 р., читайте у Блозі бухгалтера, у розділі Інформер програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.