вгору

З чого складається комплект фінзвітності до декларації з податку на прибуток?

ДФС листом від 19.02.2019 р. № 5491/7/99-99-15-02-01-17 роз’яснила, яку саме фінансову звітність має подати платник податку на прибуток разом з декларацією з цього податку.

Нагадуємо нашим користувачам, що подання квартальної або річної фінзвітності як додатка до декларації з податку на прибуток передбачене п. 46.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та є її невід’ємною частиною.

Згідно з п. 1 розд. ІІ П(С)БО 1 фінзвітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі – звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності (форми №№ 1– 5).

У свою чергу, загальні вимоги щодо подання фінансової звітності, настанови щодо її структури та мінімальні вимоги щодо її змісту встановлено Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» (далі – МСБО 1).

Отже, повний комплекс фінансової звітності повинен містити наступні складові (п. 10 МСБО 1):

  • звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
  • звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
  • звіт про зміни у власному капіталі за період;
  • звіт про рух грошових коштів за період;
  • примітки, які містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;
  • порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду;
  • звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного попереднього періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінзвітності.

Зауважимо, що формою декларації з податку на прибуток передбачено подання фінансової звітності як додатка ФЗ до неї із проставлянням позначки «+» у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності».

Що стосується звіту про управління та звіту про платежі на користь держави (зокрема, консолідованих), то вони не є складовими фінансової звітності. А тому обов’язку щодо їх подання до контролюючих органів разом з податковою декларацією з податку на прибуток законодавством не визначено.

Докладніше про те, за якою формою звітувати з податку на прибуток за 2018 році та чи буде штраф, якщо декларація про прибуток подана без фінзвітності, – читайте у Блозі бухгалтера.