вгору

За якою процедурою один зі співвласників компанії може самостійно визначити себе контролюючою особою?

Підстави визначення контролюючою особою встановлені п. п. 39-2.1.239-2.1.6 розд. І Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Водночас відповідно до пп. 39-2.2.2 ПКУ об’єктом оподаткування для ПДФО (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії (длі – КІК), пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа на останній день відповідного звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток КІК за ст. 39-2 ПКУ.  

Відповідно до пп. 39-2.2.3 ПКУ скоригований прибуток КІК, який було включено до об’єкта оподаткування однієї контролюючої особи в порядку, передбаченому ПКУ, не може бути повторно включено до об’єкта оподаткування іншої контролюючої особи або контролюючих осіб. Підпунктом 39-2.5.2 ПКУ визначено, що контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про КІК до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». 

Тож на фізичну (юридичну) особу – резидента України, яка визначила себе контролюючою особою КІК у розмірі 100%, покладаються зобов’язання, передбачені ст. 39-2 ПКУ. 

Про це повідомила ДПСУ в Інформлисті №3, 2024.