вгору

Закон про легалізацію криптовалют в Україні прийнято у другому читанні

ВРУ прийняла Закон України «Про віртуальні активи» (законопроєкт № 3637 від 11.06.2020 р.).

Законом передбачено комплексне врегулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з обігом віртуальних активів в Україні, визначено права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

Визначено поняття «віртуальний актив». Це нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.

Закон визначає сферу його застосування, правовий режим віртуальних активів, учасників ринку віртуальних активів, їх права та обов’язки, послуги з обміну віртуальних активів.

Також встановлено загальні принципи державного регулювання обороту віртуальних активів та органи, що здійснюють державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів,

Законом визначено повноваження Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері обороту віртуальних активів, Державний реєстр постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів.

Законом встановлено контроль за виконанням законодавства у сфері обороту віртуальних активів, який здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обороту віртуальних активів, та інші державні органи в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України, та відповідальність постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів.

Також визначені загальні засади міжнародного співробітництва у сфері обороту віртуальних активів та повноваження держорганів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обороту віртуальних активів та порядок їх реалізації.

Крім того, Законом внесено зміни до низки законодавчих актів. Зокрема, розділ ІІІ Цивільного кодексу України доповнено главою 151 «Віртуальні активи».

Про це повідомлено на офіційному вебпорталі парламенту України.