вгору

Заправлення електрогенератора: що є об’єктом для зберігання пального?

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 р. № 481/95-BP (далі – Закон № 481) на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування: 

1) суб’єкт господарювання (у т. ч. іноземний, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має право зберігати пальне, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі до 2000 л на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензії на право зберігання пального, результатів надання інших адміністративних послуг); 

2) зберігання пального, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі понад 2000 л на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, здійснюється суб’єктом господарювання (у т. ч. іноземним, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі безоплатного подання до територіальних ДПС, декларації про провадження господарської діяльності із зберігання пального (далі – декларація). 

У декларації зазначаються відомості про: 

суб’єкта господарювання (у т. ч. іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво): 

  • - для юрособи – організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактний номер телефону, e-mail, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юрособи або його уповноваженого представника; 
  • - для ФОП – прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), місце проживання, контактний номер телефону, e-mail); 
  • загальну місткість резервуарів та ємностей, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження. 

Декларація може бути подана у довільній формі за вибором СГ (у т. ч., який діє через своє зареєстроване постійне представництво) нарочно, поштою або в електронному вигляді, в порядку, встановленому ст. 42 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Право на зберігання пального, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі понад 2000 л на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, набувається з моменту подання декларації до територіальних ДПС. 

Об’єктами оподаткування або об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі – об’єкти оподаткування), є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів (п. 63.3 ПКУ). 

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування ДПС за основним місцем обліку згідно з Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588, за ф. № 20-ОПП (ідентифікатор форми у M.E.Doc J/F1312005). 

У повідомленні № 20-ОПП надається інформація про всі об’єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду. 

Під час надання повідомлень № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації про об’єкт оподаткування. Так, якщо подається інформація про об’єкти оподаткування – обладнання, устаткування, що розміщені на одній території чи в одному приміщенні, достатньо надати інформацію за одним із типів об’єктів оподаткування, зазначивши інформацію про територію або приміщення, де вони розміщуються. 

Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному держоргані з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці). 

Повідомлення № 20-ОПП заповнюється із дотриманням Пам’ятки для заповнення розд. 3 Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Додаток до повідомлення № 20-ОПП), що містить опис даних, які зазначаються у відповідних графах цього повідомлення. 

Отже, з метою визначення поняття «об’єкт», на якому може зберігатися пальне, що використовується для заправлення електрогенераторної установки, СГ необхідно керуватися інформацією, зазначеною у повідомленні № 20-ОПП, про місце розташування відповідного устаткування. 

Будьте уважні! Якщо в період дії воєнного стану на території України та протягом 30-денного строку з дня його припинення або скасування ДПС буде виявлено факти зберігання СГ пального в обсягах понад 2000 л без отримання ліцензії та за відсутності належним чином поданої декларації, до такого СГ застосовується відповідальність, передбачена ст. 17 Закону № 481 за здійснення зберігання пального без ліцензії. 

Про це повідомили податківці на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 113.04. 

Більше про зберігання пального для генератора під час ВС – читайте тут.