вгору

Зараховуєте кошти на єдиний рахунок: як заповнити реквізити щодо призначення платежу та отримувача?

Нагадуємо нашим читачам, що Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм ст.35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади затверджено постановою КМУ від 29.04.2020 р. № 321.

Єдиний рахунок відкрито Казначейством на ім’я ДПС для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів.

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платники, включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, мають заповнити розрахунковий документ на переказ коштів на єдиний рахунок. Заповнення реквізитів відбувається відповідно до вимог розд. II Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Мінфіну від 24.07.2015 р. № 666 (у редакції наказу Мінфіну від 31.12.2020 р. № 847, який набрав чинності з 26.02.2021 р.) (далі – Порядок заповнення документів).

Під час заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, ЄСВ з використанням єдиного рахунку (далі – розрахункові документи), мають дотримуватися наступних загальних правил:

 • кожне з 14-ти обов’язкових полів реквізиту «Призначення платежу» без виключення має бути заповнено; у разі коли поле не підлягає заповненню, то у такому полі обов’язково зазначається знак «;», як ознака наявності одного з 14-ти полів;
 • знак «;», який використовується як засіб розділення полів між собою, має бути заповнений обов’язково;
 • останнє з 14-ти полів завжди містить знак «#», заповнення якого є обов’язковим.

Згідно з Порядком заповнення документів реквізит «Призначення платежу» розрахункового документу складається з 14 обов’язкових полів, які заповнюються таким чином:

поле № 1:

 • заповнюється сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою «,», копійки позначаються двома знаками; якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі «00»; значення поля має бути більше нуля;

поле № 2:

 • заповнюється розділовий знак «;»;
 • заповнюється податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті) (має 8–10 знаків у символьному форматі)*;

поле № 3:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється код класифікації доходів бюджету/технологічний код ЄСВ (має 8 цифр)*;

поле № 4:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється код адміністративнотериторіальної одиниці за КОАТУУ (має 10 цифр)*;

поле № 5:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється номер рахунку для зарахування коштів до відповідного бюджету/рахунку для зарахування ЄСВ (має 29 знаків у символьному форматі)*;

поле № 6:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється код одержувача за бюджетним платежем/ЄСВ (має 8 цифр)*;

поле № 7:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється дата податкового повідомлення-рішення / рішення / вимоги / та/або рішення щодоЄСВ, за яким здійснюється сплата (формат – ДД.ММ.РРРР). Пробіли (пропуски) недопустимі (наприклад, 01 січня 2021 року подається у вигляді 01.01.2021). Заповнюється платником податків / ЄСВ у разі сплати грошових зобов’язань /ЄСВ, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень / рішень / вимог / та/або рішень щодо ЄСВ. При цьому поля № 3 – № 6 не заповнюються;

поле № 8:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється номер податкового повідомлення-рішення / рішення / вимоги/ та/або рішення щодо ЄСВ, за яким здійснюється сплата. Заповнюється платником податків / ЄСВ у разі сплати грошових зобов’язань/єдиного внеску, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень/рішень/вимог та/або рішень щодо ЄСВ. При цьому поля № 3 – № 6 не заповнюються;

поле № 9:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється код ознаки платежу*;
 • заповнюється виключно платником податків, який сплачує авансові внески з податку на прибуток під час виплати дивідендів або податок, який утримується під час виплати доходів нерезидентам з кодом ознаки «5»*;

поле № 10:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється код ознаки платежу*;
 • заповнюється виключно платником податків, який сплачує акцизний податок під час придбання марок або під час погашення податкового векселя з кодом ознаки «6»*;

поле № 11:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі; кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля реквізиту «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів НБУ, при цьому використання символу «;» не допускається;

поле № 12:

 • не заповнюється;

поле № 13:

 • не заповнюється;

поле № 14:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється символьний знак «#»*.

Суми платежів за розрахунковими документами, за якими платником визначено або не визначено у розрахунковому документі, напрям використання коштів, сплачених на єдиний рахунок, включаються до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати, визначеної п. п. 35-1.6, 89.7 та 131.2 Податкового кодексу України.

Про це інформує ГУ ДПС у Дніпропетровській області.