вгору

Затверджено Порядок ведення електронного реєстру листків непрацездатності

26.04.2019

Держава: звітність та податки

Зарплата

Кабінет Міністрів України постановою від 17.04.2019 р. № 328 затвердив Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього (далі – Порядок), який дозволить розпочати роботу електронної системи записів про тимчасову непрацездатність.

Відповідно до п. 11 Порядку реєстр формується як система накопичення, збереження та використання електронних даних на базі інформаційної інфраструктури реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що надходять:

1) з електронної системи охорони здоров’я, – про медичні висновки, зареєстровані особами, що засвідчують тимчасову непрацездатність, або уповноваженими особами, в т. ч. медичні висновки, зареєстровані відповідно до направлень МСЕК, на підставі яких реєструються листки непрацездатності (далі – ЛН);

2) від застрахованих осіб та /або страхувальників, – звернення (повідомлення, заяви) про тимчасову втрату працездатності або відновлення працездатності застрахованих осіб у випадках, передбачених законодавством;

3) з ФСС, – про результати перевірки обґрунтованості видачі та продовження ЛН застрахованим особам, суми допомоги, які нараховано та виплачено на підставі ЛН, відмову в наданні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності;

4) від страхувальників, – про суми допомоги, які нараховано та виплачено на підставі ЛН, суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, про відмову в наданні застрахованій особі допомоги у передбачених законодавством випадках.

За словами керівництва ВД ФСС, «реєстр матиме різні рівні доступу, які обмежують відомості, доступні для користувача. Зокрема, через електронні кабінети на порталі послуг до реєстру матимуть доступ роботодавці та самі працівники, застраховані особи. Однак інформація з реєстру, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, період і причину непрацездатності, надається лише тій особі, якої вони стосуються, а також її роботодавцю, але виключно за період, коли особа перебувала з ним у трудових відносинах. При цьому причина непрацездатності – це не конкретний діагноз, а, наприклад, догляд за дитиною, непов’язана з виробництвом хвороба тощо».

Реєстр створюються автоматично програмними засобами на підставі отриманої інформації. Кожен запис включає відомості про тимчасово непрацездатну особу, унікальний номер випадку непрацездатності, номер, дату (час) реєстрації медичного висновку в електронній системі охорони здоров’я, причину та період непрацездатності, призначений режим лікування, відомості про лікаря, заклад охорони здоров’я, суму допомоги по тимчасовій втраті працездатності від ФСС тощо.

Дані до реєстру надходять з використанням кваліфікованого електронного підпису та засобів криптографічного захисту інформації.

Реєстр ведеться державною мовою. Але допускається використання латинських літер під час кодування діагнозів і звернень, написання електронної адреси.

Реєстр формує та веде Пенсійний фонд України, який є володільцем даних Реєстру.

ФСС на підставі листків непрацездатності надає допомогу по тимчасовій втраті працездатності, допомогу по догляду за дитиною або хворим членом родини, допомогу по вагітності та пологах.

Зверніть увагу! Порядок у повному обсязі запрацює не одразу. КМУ надає час Пенсійному фонду, МОЗ, Нацслужбі здоров’я за участю ФСС на забезпечення взаємодії власних інформаційно-телекомунікаційних систем в обсязі, необхідному для виконання завдань згідно з цією постановою, з Електронним реєстром листків непрацездатності – до 1 вересня 2019 р. А організаційні заходи щодо забезпечення видачі ЛН з обов’язковим введенням даних в Електронний реєстр листів непрацездатності – до 1 грудня 2019 р.