вгору

Зміни до форми декларації з податку на прибуток

Мінфін наказом від 17.11.2021 № 601 затвердив зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація).

Нагадаємо, що останні зміни до форми Декларації були внесені наказом Мінфіну від 04.06.2021 р. № 317. Отже, платникам податку на прибуток підприємств необхідно подавати Декларацію за оновленою формою, починаючи з 01.01.2022 р. за звітний (податковий) період 2021 року.

Основні зміни, внесені до форми Декларації, такі.

1. Рядок 10 Декларації доповнено позначкою: Декларації інвестора із значними інвестиціями.

Ця позначка зазначається платниками податку, які застосовують передбачені п. 55 підрозд. 4 розд. XX Податкового кодексу України особливості оподаткування прибутку підприємства - інвестора із значними інвестиціями при виконанні спеціального інвестиційного договору.

Також для звітування інвесторів Декларація та Додаток ВН доповнені новими рядками:

  • Сума перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій платником податку - інвестором із значними інвестиціями;
  • Сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки", при здійсненні контрольованих операцій платником податку - інвестором із значними інвестиціями.

2. Позицію «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків - форм фінансової звітності» доповнено відміткою про обов'язок платника відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом. Цю клітинку заповнюють ті платники, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування (планується до опублікування 17.12.2021 р. в Офіційному віснику України за № 96).

Отже, згідно з вимогами п. 46.6 Податкового кодексу України нову форму Декларації потрібно буде подавати за І квартал 2022 року, якщо не буде інших роз’яснень ДПС.