вгору

Коли вперше подавати декларацію з податку на прибуток за оновленою формою?

Нагадуємо, 17.08.2021 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 04.06.2021 р. № 317 (далі – Наказ № 317), яким затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897.

Наказ № 317 виданий з метою реалізації положень законів України № 466, № 786, № 962, № 1072 та № 1117.

У формі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) передбачено такі зміни.

Внесено зміни до основної частини декларації

З урахуванням прийнятих законами № № 466, 786, 1117 змін до пп. 133.2.2 та пп. 141.4.7 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) декларацію доповнено новим рядком 7.1, який заповнюється нерезидентами у разі здійснення ними діяльності на території України через постійне представництво.

Так, у рядку 7.1 нерезидентом зазначається інформація про:

  • повне найменування постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента, через який здійснюється діяльність в Україні;
  • код за ЄДРПОУ постійного представництва. У разі якщо нерезидентом здійснюється діяльність через неакредитований відокремлений підрозділ, зазначається ідентифікатор об’єкта оподаткування згідно з повідомленням про такий об’єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог п. 63.3 ПКУ;
  • місцезнаходження постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента;
  • найменування контролюючого органу за місцем обліку постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента.

У разі, якщо нерезидент має кілька постійних представництв в різних регіонах України, нерезидент визначатиме оподатковуваний прибуток в порядку, встановленому пп. 141.4.7 ПКУ окремо по кожному такому постійному представництву і окремо складатиме та подаватиме податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за неосновним місцем свого обліку, по місцезнаходженню таких постійних представництв.

Звертаємо увагу, що нарахування та сплата податку на прибуток підприємств має здійснюватися по зазначеним нерезидентом реквізитах постійного представництва (відокремленого підрозділу) (код ЄДРПОУ, назва постійного представництва (відокремленого підрозділу), за яке він подає податкову декларацію, за кодом бюджетної класифікації 11020500 «Податок на прибуток іноземних юридичних осіб».

Внесено зміни у додатки до декларації:

1. у додаток ПН щодо:

  • змін, внесених Законом № 466 до ст. 103 ПКУ, згідно з якими додаток доповнено позицією щодо надання інформації про нерезидента, який є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу із джерелом походження з України у разі застосування міжнародного договору України з країною, резидентом якої є відповідний бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) такого доходу. Зазначена інформація складається з: повного найменування нерезидента, назви країни резиденції нерезидента, його місцезнаходження, коду в країні резиденції, коду країни резиденції, відмітки про відсутність статусу юридичної особи, яка зазначається на підставі контракту (договору), реєстраційних даних нерезидента, відмітки про наявність офшорного статусу;

2. у додаток РІ щодо:

  • змін, внесених Законом № 1117 до ПКУ стосовно виключення із рядка 3.1.14 різниці щодо збільшення фінансового результату до оподаткування на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети, та заміни цього рядка новою різницею щодо збільшення фінансового результату до оподаткування на суму витрат, пов’язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранту, понесених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів (але не більше суми таких грантів) та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (рядок 3.1.14);
  • доповнення новим рядком у зв’язку зі змінами до ПКУ, внесеними Законом № 962, щодо зменшення фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду на суму бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (рядок 3.2.6);
  • доповнення новими рядками у зв’язку зі змінами до ПКУ, внесеними Законом № 1072 щодо зменшення фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду:

- на суму отриманої одноразової компенсації суб’єктам господарювання відповідно до Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та включеної до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (рядок 4.2.22);

- на суму списаних штрафних санкцій і пені відповідно до п. 23 та списаного податкового боргу відповідно до п. 24 підрозд. 10 розд. XX ПКУ та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (рядок 4.2.23).

3. У зв’язку зі змінами, внесеними Законом № 466 до пп. 138.3.2 ПКУ, для цілей розрахунку різниці, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування згідно з п. 140.2 ПКУ, додаток АМ доповнено рядком «КП», у якому відображається інформація про капіталізовані проценти, які підлягали включенню до собівартості необоротного активу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно з ч. 1 п. 46.6 ПКУ якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Враховуючи зазначене, платникам податку на прибуток підприємств необхідно подавати декларацію за оновленою формою починаючи з 01.01.2022 р. за звітний (податковий) період 2021 року.

Відповідне роз’яснення надано листом ДПС від 27.09.2021 № 21953/7/99-00-21-02-01-07.

Про змінену форму декларації з податку на прибуток читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.