вгору

Зміни до впровадження e-перевірок: оприлюднено проєкт Закону

Мінфін оприлюднив законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) щодо впровадження електронних перевірок (е-аудит).

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його прийняття сприятиме покращенню якості та результативності податкового контролю, вдосконаленню ризик-орієнтованих підходів на доперевірочному та перевірочному етапах, зменшенню особистих контактів між платником податків та контролюючим органом.

Проєктом акта пропонується внести зміни до ПКУ в частині обов’язку платників податків подавати до органів ДПС експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також зміни у фінансово-господарському стані платника податків за звітний (податковий) рік у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Водночас, такий обов’язок виникає у великих платників податків з 01.01.2025 р., а у платників, визначених ст. 180 ПКУ, – з 01.01.2027 р.

Крім того, пропонується встановити відповідальність платників податків за порушення порядку подання стандартного аудиторського файлу SAF-T. Також проєктом акта передбачені зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV в частині доповнення чинної норми щодо забезпечення ведення підприємствами регістрів бухобліку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV та «Про електронні довірчі послуги» від 05.07.2017 р. № 2155-VIII.

Передбачено, що у разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.