вгору

Зміни до Закону про бухоблік: що планується?

Нагадаємо нашим читачам, що наказом Мінфіну від 09.07.2021 р. № 385 були затверджені Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку. Зокрема, у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» виключено абз. другий п. 1 розд. IV. Цією нормою було передбачено, що застосування МСФЗ для малих і середніх підприємств не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера його застосування. Докладно про це ми писали у нашому матеріалі.

І от тепер Уряд своїм рішенням від 28.10.2021 року схвалив зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

За інформацією, розміщеною на сайті Мінфіну, змінами, зокрема пропонується:

  • запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств для цілей консолідації, подання і оприлюднення фінансової звітності;
  • звільнити від обов’язкового складання, подання і оприлюднення консолідованої фінансової звітності малі та середні групи з метою спрощення ведення бізнесу;
  • удосконалити окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності в єдиному форматі;
  • доповнити перелік підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності;
  • уточнити положення щодо оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом з метою забезпечення прозорості та доступності інформації про фінансову звітність підприємств;
  • удосконалити положення щодо вимог до первинних документів у зв’язку із обробкою документів за допомогою інформаційно - телекомунікаційних систем.

У ВРУ було зареєстровано відповідні законопроєкти:

  • № 6244 від 01.11.2021 - проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
  • № 6256 від 02.11.2021- проєкт Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Згідно з пояснювальними записками до цих документів:

Законопроєктом № 6244 пропонується запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств та звільнити від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малі та середні групи, а також удосконалити окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за МСФЗ на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі та уточнити перелік підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом та вимог до обов’язкових реквізитів первинних документів.

Законопроєктом № 6256 пропонується внести зміни до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині доповнення норми щодо забезпечення ведення підприємствами регістрів бухгалтерського обліку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Докладніше зміни у Закон про бухоблік розглянемо після прийняття ВРУ відповідних законопроєктів.