вгору

Мінфін вніс зміни до НП(С)БО та деяких нормативних актів з бухобліку

Наказом Мінфіну від 09.07.2021 р. № 385 затверджено Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку. Про проєкт цього наказу ми повідомляли у матеріалі.

Зокрема, внесено зміни до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО), Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі – Інструкція про План рахунків), Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (далі – Положення № 88), тощо.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Наразі наказ є неопублікованим.

Основні зміни такі:

1. У формах звітності КОАТУУ змінюється на КАТОТТГ та додано виноску такого змісту «1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад». Зокрема, це стосується Балансу та Консолідованого балансу, форм фінансової звітності малого підприємства та мікропідприємства, ф. № 5 приміток до річної фінансової звітності, ф. № 6 додаток до приміток річної фінансової звітності (інформація за сегментами). Отже, ці форми будуть оновлені.

Крім того, у ф. № 2-мс (звіт про фінансові результати) уточнено позицію «Разом витрати (2050+2165).

2. Заміна терміну «цілісний майновий комплекс».

У НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність», НП(С)БО 14 «Оренда», Н(П)СБО 32 «Інвестиційна нерухомість», розд. ІІ форми № 5 Приміток до річної фінансової звітності та Інструкції про План рахунків замінено термін «цілісний майновий комплекс» на «єдиний майновий комплекс».

3. У НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» виключено абз. другий п. 1 розд. IV. Цією нормою було передбачено, що застосування МСФЗ для малих і середніх підприємств не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера його застосування.

4. Відбулись зміни у реквізиті «одиниця виміру господарської операції» первинного документа. Відповідно до внесених змін у Положення № 88 цей реквізит може бути «у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках». Тобто, наразі пріоритет надається грошовій формі.

5. Положення про бухоблік для державного та комунального сектору економіки також змінили. Так, спрямування підприємствами державного, комунального секторів економіки частини чистого прибутку на квартальну і річну дату балансу відображається (п. 1.2 розд. IV цього Положення):

на матеріальне заохочення – за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» наводиться сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до законодавства, установчих і розпорядчих документів та з урахуванням фінансового плану.

За текстом нормативних документів слова «положень (стандартів)» у всіх відмінках та числах замінено словами «національних положень (стандартів)».