вгору

Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік

Держстат повідомив про зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік.

Змінено строк подання:

 • Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (1-заборгованість (ЖКГ), місячна) – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;
 • Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (29-сг, річна) – не пізніше 5 січня;
 • Звіт про використання добрив і пестицидів (9-сг, річна) – не пізніше 5 січня;
 • Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок (3-наука, річна) – не пізніше 5 березня;
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2021 році (1-ІКТ, річна) – не пізніше 10 квітня.

Змінено індекс форм державних статистичних спостережень:

 • Звіт про виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю), ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки (1-ПО (поставка/ оборона), місячна).

Скасовано подання форм державних статистичних спостережень:

 • Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (5-ЗЕЗ, місячна);
 • Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування (11-зез (ВПІ), річна);
 • Звіт про взаємозв’язки підприємства-прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування (12-зез (ВПІ), річна);
 • Звіт про діяльність закладу вищої освіти (2-3 нк, один раз на рік);
 • Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти (85-к, річна);
 • Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (2-Б, річна);
 • Звіт про експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (1-ЕІО, місячна);
 • Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року (1-от, один раз на рік);
 • Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів трубопроводами (1-тариф (труб), квартальна, річна).

Запроваджено подання форм державних статистичних спостережень:

 • Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів (1-ОРС (ТДВ), одноразова);
 • Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів (2-ОРС (ТДВ), одноразова);
 • Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг, місячна);
 • Подорож до України (Анкета № 1-ПДУ, річна).

Проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

 • Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (7-ПВ, один раз на чотири роки);
 • Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2018−2020 років (ІНН, один раз на два роки).

Не проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

 • Звіт про витрати на утримання робочої сили (1-РС, один раз на чотири роки);
 • Ефективність програм соціальної підтримки населення (Анкета №4, один раз на п’ять років);
 • Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (1-ПВ (умови праці), один раз на два роки);
 • Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 20__ рік (1-інновація, один раз на два роки);
 • Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (10-мех, один раз на п'ять років).

Крім того, внесено зміни до ряду форм державних статистичних спостережень:

 • Звіт із праці (1-ПВ, місячна);
 • Звіт із праці (1-ПВ, квартальна);
 • Звіт про роботу аспірантури (1-нк, річна);
 • Запитальник основного інтерв’ю (2-УЖД, один раз на рік);
 • Стан здоров’я членів домогосподарства. Доступ домогосподарств до окремих товарів та послуг (Анкета № 2, один раз на два роки);
 • Структурне обстеження підприємства (1-підприємництво, річна);
 • Звіт про капітальні інвестиції (2-інвестиції, квартальна);
 • Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (2-ОЗ ІНВ, річна);
 • Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (50-сг, річна);
 • Звіт про об’єкти погосподарського обліку (6-сільрада, річна);
 • Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання (1-зерно, місячна);
 • Запитальник базового інтерв’ю (01-СГН, один раз на рік);
 • Запитальник щомісячного інтерв’ю (02-СГН, місячна);
 • Звіт про добування водних біоресурсів (1-риба, річна);
 • Звіт про відтворення та захист лісів (3-лг, річна);
 • Звіт про постачання та використання енергії (11-мтп, річна);
 • Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання (1-ПО, міcячна);
 • Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (1-КЗР, річна);
 • Звіт про туристичну діяльність (1-туризм, річна);
 • Звіт про експорт-імпорт послуг (9-ЗЕЗ, квартальна);
 • Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (2-ТП (повітря), річна);
 • Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища (1-екологічні витрати, річна);
 • Утворення та поводження з відходами (1-відходи, річна);
 • Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (51-пас, 2 рази на рік).

Про зміни у поданні статзвітності на 2021 рік також читайте у Блозі бухгалтера, в розділі Інформер програми M.E.Doc, а також на Telegram-каналі.