вгору

Змінилась сума компенсації товарів при експорті: чи складається РК до ПН?

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі експорту товарів є дата оформлення митної декларації (далі – МД), що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства. Це визначено п. 187.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Пунктом 189.17 ПКУ встановлено, що базою оподаткування для операцій з вивезення товарів за межі митної території України є договірна (контрактна) вартість таких товарів, зазначена в митній декларації, оформленій відповідно до вимог Митного кодексу України (далі – МКУ). 

На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з використанням КЕП або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін (п. 201.1 ПКУ). 

Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі РК до ПН, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН (п. 192.1 ПКУ). 

Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення (ч. перша ст. 257 ПКУ). 

Відповідно до ч. восьмої ст. 264 МКУ з моменту прийняття митним органом МД вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення, а декларант або уповноважена ним особа несе відповідальність за подання недостовірних відомостей, наведених у цій декларації. 

При цьому, згідно з ч. першою ст. 266 МКУ декларант зобов’язаний, зокрема, здійснити декларування товарів відповідно до порядку, встановленого МКУ; на вимогу митного органу пред’явити товари для митного контролю і митного оформлення; надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних формальностей. 

Порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання визначено Положенням про митні декларації, затвердженим постановою КМУ від 21.05.2012 р. № 450, згідно з п. 37 якого після завершення митного оформлення зміни до МД можуть вноситися, зокрема, шляхом заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування. 

Отже, після вивезення товарів за межі митної території України, яке підтверджене відповідною МД, розрахунок коригування до податкової накладної, складеної виходячи з договірної вартості, зазначеної у такій МД, складається у випадку зміни митної вартості вивезеного товару на підставі аркуша коригування до такої МД. Якщо аркуш коригування до МД не оформлюється, то РК до ПН, складеної за операцією з вивезення товарів за межі митної території України, не складається. 

Разом з тим, кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин при здійсненні платником податку господарських операцій повинен розглядатися за умови чіткої ідентифікації усіх обставин здійснення таких операцій (зокрема, в частині умов, за яких відбувалася зміна компенсації вартості вивезених у митному режимі експорту товарів).  

Враховуючи викладене, податківці на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 101.15 пропонують з порушеного питання звернутися до контролюючого органу для отримання індивідуальної податкової консультації у порядку, визначеному ст. 52 ПКУ, з детальним описом здійснених операцій.