вгору

Зовнішнє сумісництво за трудовим контрактом у резидента Дія Сіті: яка ставка ПДФО до зарплати?

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 р. № 1667-ІХ (далі – Закон № 1667) для провадження господарської діяльності резидент Дія Сіті має право залучати працівників на підставі трудових договорів (контрактів), гіг-спеціалістів – на підставі гіг-контрактів відповідно до Закону № 1667, а також підрядників та виконавців, у т. ч. ФОП, – на підставі інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів у порядку, визначеному законодавством. 

Нагадуємо, що спеціалісти резидента Дія Сіті – гіг-спеціалісти, що виконують роботу (надають послуги) на замовлення та на користь (в інтересах) резидента Дія Сіті на підставі гіг-контракту, укладеного в порядку, передбаченому Законом № 1667, та/або особи, які перебувають із резидентом Дія Сіті у трудових відносинах. Це визначено пп. 14.1.283 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).  

Трудові відносини з працівниками та гіг-спеціалістами резидента Дія Сіті регулюються розд. V Закону № 1667, ст. 16 якого передбачено, що при наймі працівника резидент Дія Сіті може укладати з ним контракт як особливу форму трудового договору, спрямовану на забезпечення умов для ініціативності та самостійності працівника з урахуванням його індивідуальних здібностей і професійних навичок, підвищення взаємної відповідальності сторін. 

Статтею 5 Закону № 1667 визначено вимоги до резидента Дія Сіті, пп. 2, 3 ч. першої якої встановлено, що: 

  • розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим НБУ станом на перше число відповідного календарного місяця; 
  • середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юрособи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юрособою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше 9 осіб. 

Тобто, пп. 2, 3 ч. першої ст. 5 Закону № 1667 не передбачено поділу працівників резидента Дія Сіті на штатних та за сумісництвом. 

Відповідно до пп. 170.14-1.1 ПКУ податковим агентом платника податку – спеціаліста резидента Дія Сіті під час нарахування (виплати) на його користь доходів у вигляді зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту, укладеного у порядку, передбаченому Законом № 1667, є резиденти Дія Сіті. 

За ставкою 5%, визначеною п. 167.2 ПКУ, оподатковуються доходи платника податку – спеціаліста резидента Дія Сіті, що виплачуються на його користь резидентом Дія Сіті у вигляді (пп. 170.14-1.2 ПКУ): 

а) зарплати; 

б) винагороди за гіг-контрактом, укладеним у порядку, передбаченому Законом № 1667, у т. ч. винагороди за створення та перехід прав на твори, створені за замовленням; 

в) авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори. 

Крім того, відповідно до пп. 170.14-1.3 ПКУ положення пп. 170.14-1.2 ПКУ застосовуються до загального (річного) оподатковуваного доходу у вигляді зарплати чи винагороди, що нараховується (виплачується, надається) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту, розмір якого не перевищує еквівалент 240000 євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим НБУ станом на 1 січня звітного податкового року. При цьому, в цілях розрахунку такого розміру до нього не включається дохід спеціаліста резидента Дія Сіті, оподаткований податковим агентом – резидентом Дія Сіті у порядку, передбаченому п. п. 170.14-1.4 та 170.14-1.5 ПКУ, за ставкою 18%, встановленою п. 167.1 ПКУ. Якщо сума отриманого доходу перевищує зазначений розмір, до суми такого перевищення застосовується ставка, встановлена п. 167.1 ПКУ. При цьому платник податків зобов’язаний відобразити суму такого перевищення у складі загального місячного (річного) оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік та подати річну декларацію про майновий стан і доходи відповідно до ПКУ і самостійно сплатити ПДФО з суми такого перевищення. 

Якщо податковий агент – резидент Дія Сіті у відповідний календарний місяць не відповідав вимогам, визначеним пп. 2, 3 ч.першої ст. 5 Закону № 1667, такий податковий агент зобов’язаний у межах податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування самостійно нарахувати ПДФО за ставкою, встановленою п. 167.1 ПКУ, щодо доходів спеціалістів резидента Дія Сіті, передбачених у п. п. «а» – «б» пп. 170.14-1.2 ПКУ, що були виплачені протягом такого календарного місяця, та сплатити його до подання податкового розрахунку. 

При цьому сума такого сплаченого податку податковим агентом не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу спеціалістів резидента Дія Сіті (пп. 170.14-1.5 ПКУ). 

Отже, зарплата працівника, який працює у резидента Дія Сіті за сумісництвом на підставі трудового контракту, оподатковується ПДФО за ставкою 5% за умови дотримання усіх вимог, визначених п. 170.14-1 ПКУ. 

Відповідь розміщена на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 103.03.