вгору

Звіт про пільги: складання та виправлення помилок

Офіс ВПП нагадав, що 9 серпня - граничний термін подання Звіту про пільги за півріччя 2018 р.

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Податковим кодексом України визначено, що податкова пільга - це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) (п. 30.1 –п. 30.4 ПКУ).

Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії.

Форма звіту міститься в додатку до Порядку обліку сум податків та зборів, несплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, який затверджений Постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233 (далі – Порядок № 1233).

Відповідно до п.8 Порядку № 1233 податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об’єктами обкладення податком на додану вартість і відповідно до ПКУ та міжнародних договорів України, ратифікованих ВРУ, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою, а також тих, до яких застосовані спеціальні режими оподаткування в галузі сільського господарства.

Зверніть увагу! Перелік усіх податкових пільг знаходиться в спеціальних довідниках, які оприлюднює ДФС України.

 Для звітування за півріччя 2018 використовуються Довідник № 87/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету та Довідник № 87/2 інших податкових пільг.

При складанні Звіту необхідно звернути увагу на наступне:

1) Звіт подається за І квартал, півріччя, три квартали та рік протягом 40 календарних днів після закінчення податкового періоду;

2) у Звіті необхідно зазначати код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника пільг, який є чинним на момент подання звіту;

3) у підграфі "усього" та у підграфі "в т. ч. з Державного бюджету" графи "Сума податкових пільг" відображається сума пільг за платежами, що здійснені до відповідних бюджетів.

При цьому, якщо підприємство мало пільгу, але не скористалось нею, то звіт про суми податкових пільг за півріччя 2018 року подавати не треба (пункт 3 Порядку № 1233).

У разі, якщо хоча б в одному кварталі звітного року підприємство все ж таки скористалося податковою пільгою, то звіт доведеться подавати усі наступні квартали звітного року, оскільки звіт містить накопичувальну інформацію.

Найчастіше допускаються помилки при відображенні:

1) сума пільг - замість грн вказують в тис. грн;

2) обсяг пільг - замість відображення наростаючим підсумком, вказують обсяг пільги лише за окремий квартал;

3) код пільги – не відповідає довіднику пільг, який діє на момент подання звіту;

4) замість суми пільги відображаються обсяги пільгових операцій.

До відома! Формою Звіту не передбачено подання уточненого Звіту у зв’язку з тим, що Звіт складається наростаючим підсумком з початку року. Допущені помилки в Звіті за рік слід виправляти в новому Звіті, з урахуванням граничного строку подання Звіту за рік.

За звітні періоди минулих років платники податків не мають можливості подання Звітів із уточненими показниками.

Також про звіти, останній день подання яких припадає на 9 серпня, та про нові затверджені довідники пільг станом на 04.07.2018 р читайте у наших матеріалах на Блозі бухгалтера.

Нагадаємо! Через програму M.E.Doc можна подавати електронну звітність до всіх контролюючих органів, а також реєструвати податкові накладні і розрахунки коригування.