вгору

Звіт про управління – чи подавати до ДФС?

Нагадаємо нашим користувачам, що постановою Кабміну від 11.07.2018 р. № 547, яка діє з 14.07.2019 року, внесено зміни до порядку подання фінансової звітності.

Зокрема, змінами передбачено, що підприємства (крім бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про управління (далі – Звіт).

Міністерство фінансів у зв’язку з цим затвердило Методичні рекомендації зі складання звіту про управління, відповідно до яких звітним періодом для складання звіту про управління є календарний рік, який починається з 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня того самого року. Докладно про це ми писали у Блозі бухгалтера.

При цьому форма Звіту не затверджена, тобто підприємствам потрібно складати його у довільній формі.

Водночас ДФС у Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 102.23.02) надала роз’яснення, що Звіт про управління не потрібно подавати до контролюючих органів разом з декларацією з податку на прибуток підприємств.

Адже згідно з п. 1 розд. ІІ П(С)БО 1 фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Крім того, у формі податкової декларації з податку на прибуток підприємств не передбачено відображення звіту про управління, як додатка «ФЗ» до Декларації.  

Підтвердженням подання фінансової звітності разом з Декларацією є позначка «+» у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності».

Отже, Звіт не є складовою фінансової звітності і, відповідно, обов’язку подання такого Звіту до контролюючих органів разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств законодавством не визначено.