вгору

Чи включається курсова різниця до складу доходу юрособи-єдинника?

02.01.2019

Держава: звітність та податки

Юрособи, які застосовують спрощену систему оподаткування, відносяться до 3 групи платників єдиного податку відповідно до пп.3 п.291.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та ведуть облік доходів та витрат згідно з ст. 296 ПКУ.

Такі юрособи при складанні звітності та веденні обліку керуються вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Слід зазначити, що ведення бухгалтерського обліку операцій з іноземною валютою передбачено вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» (далі – П(С)БО 21).

Згідно з п. 4 П(С)БО 21 курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Крім того, монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу (п.7 П(С)БО 21).

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться:
- на дату балансу;
Зверніть увагу, що податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 3 групи є календарний квартал. Таким чином, датою звітного балансу є останній день кварталу, отже баланс складається станом: на 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня.
- на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею. 
При цьому, для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу. 
При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції. 
Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня (п. 8 П(С)БО 21).

У податковій декларації платника єдиного податку 3 групи (юрособи) зазначається лише обсяг доходу, а відображення витрат не передбачено.

Отже, позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти включається до складу доходів. Від’ємне значення - не зменшує базу оподаткування єдиним податком.

Таке роз’яснення було розміщено у інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 108.01.02.

Нагадаємо, що форма податкової декларації платника єдиного податку 3 групи (юрособи) J0103507 реалізована в програмі M.E.Doc.