вгору

Кодекс України з процедур банкрутства вводиться в дію за півроку

17.05.2019

Держава: звітність та податки

21.04.2019 р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р. № 2597-VIII (далі – Кодекс). Однак введення його в дію відбудеться 21.10.2019 р. – через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом.

Згідно з преамбулою до цього нормативного-правового акта, цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Кодекс складається із чотирьох книг:

Книга перша. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА – визначає: терміни, що використовуються у Кодексі; законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство; повноваження і порядок діяльності державного органу з питань банкрутства; заходи щодо запобігання банкрутству боржника-юрособи та позасудові процедури; порядок санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство; судові процедури, які застосовуються щодо боржника; порядок розгляду спорів, стороною в яких є боржник; юрисдикцію, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство; порядок оскарження судових рішень у процедурі банкрутства.

Книга друга. АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ – визначає діяльність арбітражного керуючого: вимоги до нього, права та обов’язки, незалежність, порядок відбору та призначення, відповідальність та контроль за діяльністю, порядок припинення діяльності тощо. Також у цій книзі прописуються порядок створення, функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих.

Книга третя. БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – визначає підстави та порядок відкриття провадження у справі про банкрутство, забезпечення вимог кредиторів, визнання недійсними правочинів боржника, правонаступництво. Окремі розділи присвячено розпорядженню майном боржника, порядку санації боржника; ліквідаційній процедурі, продажу майна в провадженні у справі про банкрутство, порядку закриття провадження у справі про банкрутство та провадженням у справах про банкрутство, пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства.

Книга четверта. ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ. Загальні положення цієї Книги визначають діяльність арбітражного керуючого у справах про неплатоспроможність фізособи та підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Четверта Книга також містить розділи щодо: відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; реструктуризацію боргів боржника; визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника; наслідків закриття провадження у справі про банкрутство; провадження у справах про неплатоспроможність окремих категорій фізичних осіб.

У ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕННЯХ Кодексу України з процедур банкрутства зазначено: з дня введення в дію цього Кодексу визнаються такими, що втратили чинність Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і Постанова ВРУ «Про введення в дію Закону України «Про банкрутство». Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» втрачає чинність через 1 рік з дня введення в дію цього Кодексу.

Про це повідомили на сайті ВРУ.