вгору

На отримані послуги від нерезидента не складено ПН та не зареєстровано податкові зобов’язання: що з податковим кредитом?

06.11.2018

Держава: звітність та податки

Для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається податкова накладна, складена платником за такими операціями та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), податкові зобов’язання за якою включені до податкової декларації відповідного звітного періоду. Дані вимоги визначені п. 201.12 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Податкові зобов’язання за операцією з отримання послуг від нерезидента на митній території України відображаються у тому звітному періоді, на який припадає подія, зазначена в п. 187.8 ПКУ, незалежно від того, зареєстрована чи незареєстрована податкова накладна в ЄРПН.

Згідно з п. 187.8 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг нерезидентами є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

Слід зазначити, що отримувач послуг, які постачаються нерезидентами, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту (п. 208. 2 ПКУ). Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата складення податкової накладної та реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН.

Звертаємо увагу!

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати їх складання.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому їх було зареєстровано, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування, у т. ч. для платників податків, які застосовують касовий метод (абз. 5 п. 198.6 ПКУ).

Отже, якщо за операцією з постачання послуги нерезидентом отримувачем послуги не складено податкову накладну та не задекларовано податкові зобов’язання, такий платник податку повинен відобразити податкові зобов’язання шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації звітного періоду, в якому здійснено операцію та скласти, зареєструвати в ЄРПН податкову накладну (за умови, що з дати виникнення податкових зобов’язань не минуло 1095 днів).

Право на податковий кредит за такою операцією виникає в тому податковому періоді, в якому таку податкову накладну зареєстровано в ЄРПН.

Нагадаємо!

Порушення платником податку граничного строку для реєстрації податкової накладної в ЄРПН, тягне за собою накладення штрафу відповідно до ст. 120-1 ПКУ.

Дане роз’яснення було надане у Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 101.24.

Докладніше про те, як виправити помилку в даті податкової накладної, читайте у Блозі бухгалтера.