вгору

Особливості складання розрахунків коригування до податкової накладної з 01.12.2018: приклад заповнення у програмі M.E.Doc

03.12.2018

Шпаргалка бухгалтера

З 01 грудня 2018 року реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється за формою, затвердженою наказом Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307» від 17.09.2018 № 763 (далі – Порядок № 763), незалежно від дати складання таких податкових накладних та розрахунків коригування.

У зв’язку з цим ДФС України листом від 27.11.2018 року № 36942/7/99-99-15-03-02-17 інформує про окремі особливості складання та реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних.

Податкові накладні та розрахунки коригування, які були подані на реєстрацію до 01.12.2018 і реєстрація яких була зупинена, в подальшому (у разі прийняття відповідного рішення) реєструються в ЄРПН за формою, за якою такі документи були подані до ЄРПН.

Також звертаємо увагу, що у розрахунках коригування, складених до податкових накладних, у яких було заповнено поле «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини», це поле також має бути заповнене, а тип причини повинен відповідати типу причини, що був зазначений у податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування, незалежно від дати складання такої податкової накладної (до 01.03.2017 чи після вказаної дати).

Наприклад, у розрахунку коригування, складеному до податкової накладної від 20.01.2017, яка має тип причини «16», також має бути вказано тип причини «16», незважаючи на його відсутність в переліку типів причин, зазначеному в п. 8 Порядку № 763.

Особливості складання розрахунків коригування до податкової накладної

З метою забезпечення єдиного підходу до складання розрахунків коригування до податкових накладних Порядок № 763 доповнено п. 23, в якому визначено особливості заповнення розрахунків коригування до податкових накладних.

Згідно з п. 23 Порядку № 763 для коригування кількісних та/або вартісних показників податкової накладної у зв’язку із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг, запроваджується такий порядок складання розрахунків коригування:

1) відповідні показники рядка податкової накладної, що коригується (кількість або ціна, залежно від причини коригування, а також обсяг постачання та сума ПДВ), зазначаються зі знаком «–» (обнуляється (виводиться в «0») рядок податкової накладної, який коригується);

2) за потреби додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками, якому(им) присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній.

При цьому в розрахунку коригування в одному рядку не можуть бути одночасно зазначені показники щодо коригування кількості та коригування вартості (ціни).

У разі зміни кількості товарів/послуг показники з граф 6 та 7 податкової накладної переносяться до граф 7 та 8 та розділу Б розрахунку коригування. При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунку коригування зі знаком «–» заповнюється тільки графа 7.

У разі зміни вартості (ціни) товарів/послуг показники з граф 6 та 7 податкової накладної переносяться до граф 9 та 10 розрахунку коригування. При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунку коригування зі знаком «–» заповнюється тільки графа 9.

Одночасно в одному рядку розділу Б розрахунку коригування може бути заповнена тільки одна пара граф: 7 і 8 або 9 і 10.

Якщо розрахунок коригування складається у зв’язку з повним поверненням товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) повної суми попередньої оплати товарів/послуг, новий(і) рядок(ки) в розділі Б розрахунку коригування не додається(ються).

Часткове повернення товарів або часткове повернення суми попередньої оплати товарів/послуг розглядається як зміна кількості або вартості (ціни) товарів/послуг.

При складанні розрахунку коригування до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018, графа 14 розрахунку коригування «Сума податку на додану вартість» не заповнюється у тих рядках, до яких відповідні показники податкової накладної переносяться зі знаком «–» (виводяться в «0»), водночас в нових (доданих) рядках такого розрахунку коригування графа 14 підлягає заповненню у разі наявності суми податку (графа 11 розрахунку коригування має значення «7» або «20»).

Зазначення у розрахунку коригування групи коригування

Порядком № 763 у розділі Б розрахунку коригування передбачено новий показник «Група коригування», який вказується у графі 2.2 розділу Б розрахунку коригування

В усіх рядках розрахунку коригування, пов’язаних з коригуванням одного рядка податкової накладної (рядок, в якому зі знаком «–» зазначено відповідні показники податкової накладної, що коригується, та за наявності новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками, що його замінює(ють)), у графі 2.1 зазначається однаковий код причини коригування. Одночасно усім таким рядкам присвоюється один номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 розділу Б розрахунку коригування «№ з/п групи коригування».

Кількість груп коригування у розрахунку коригування обмежується лише кількістю рядків у розділі Б розрахунку коригування, призначених для заповнення відповідних показників (загальна кількість рядків у розділі Б розрахунку коригування не може перевищувати 9999).

У розрахунку коригування одночасно може бути зазначено кілька різних причин коригування (наприклад, одночасна зміна кількості одного товару, повернення другого товару та перегляд ціни на третій товар тощо) в межах першого типу причин коригування (коди причин 101–104).

У такому випадку в одному розрахунку коригування кожній наступній групі коригування присвоюється окремий наступний порядковий номер, в тому числі, і у випадках, коли причини коригування співпадають (наприклад, змінюється кількість двох різних товарів).

Приклад

У податковій накладній, зареєстрованій в ЄРПН та виданій платнику податку, заповнено чотири рядки з різними видами (номенклатурою) товару. Відбувається повернення товару, вказаного у другому рядку податкової накладної (Товар 2), та зміна номенклатури товарів, що вказані в третьому та четвертому рядках податкової накладної (Товар 3 та Товар 4). При цьому Товар 3 замінюється на Товар 5, а Товар 4 замінюється на два нові товари: Товар 6 та Товар 7.

У цьому випадку розділ Б розрахунку коригування до такої податкової накладної заповнюється таким чином:

1) повернення товару, вказаного у другому рядку податкової накладної (Товар 2):

у рядку 1 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 1, у графі 1.2 зазначається номер рядка 2 податкової накладної, який коригується (виводиться в «0») у зв’язку з поверненням Товару 2, у графі 2.1 зазначається код причини 103, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 1;

2) зміна номенклатури товару, вказаного в третьому рядку податкової накладної (Товар 3 замінюється на Товар 5):

а) у рядку 2 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 2, у графі 1.2 зазначається номер рядка 3 податкової накладної, який коригується (виводиться в «0») у зв’язку із зміною номенклатури Товару 3, у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 2;

б) у рядку 3 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 3, у графі 1.2 зазначається новий (доданий) номер рядка 5, в якому зазначається інформація про Товар 5, який додається внаслідок заміни Товару 3 на Товар 5; у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування2;

3) зміна номенклатури товару, вказаного в четвертому рядку податкової накладної (Товар 4 замінюється на Товари 6 та 7):

а) у рядку 4 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 4, у графі 1.2 зазначається номер рядка 4 податкової накладної, який коригується (виводиться в «0») у зв’язку із зміною номенклатури Товару 4, у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 3;

б) у рядку 5 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 5, у графі 1.2 зазначається новий (доданий) номер рядка 6, в якому зазначається інформація про Товар 6, який додається внаслідок заміни Товару 4 на Товар 6; у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 3;

в) у рядку 6 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 6, у графі 1.2 зазначається новий (доданий) номер рядка 7, в якому зазначається інформація про Товар 7, який додається внаслідок заміни Товару 4 на Товар 7; у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 3.

Приклад заповнення граф 1.1-2.2 розділу Б розрахунку коригування:

№ з/п

№ з/п рядка податкової накладної, що коригується або додається

Причина коригування - код причини

Причина коригування - № з/п групи коригування

Примітка

1.1

1.2

2.1

2.2.

 

1

2

103

1

Показники обсягу постачання зі знаком "–"

2

3

104

2

Показники обсягу постачання зі знаком "–"

3

5

104

2

Показники обсягу постачання зі знаком "+"

4

4

104

3

Показники обсягу постачання зі знаком "–"

5

6

104

3

Показники обсягу постачання зі знаком "+"

6

7

104

3

Показники обсягу постачання зі знаком "+"

Покажемо, як заповнити розрахунок коригування за умовами даного прикладу у програмі M.E.Doc. Для наочності цифрові показники товарів були замінені літерами (товар 1 – товар А, товар 2 – товар Б тощо).

Податкова накладна від 01.12.2018 року:

Розрахунок коригування до неї:

Також у Блозі бухгалтера дивіться Довідник умовних кодів причин коригування, зміни до податкової накладної.

Чекайте на наступні публікації на цю тему.