вгору

Податок на прибуток: головні зміни - 2019

14.03.2019

Держава: звітність та податки

ДФС листом від 11.03.2019 № 7785/7/99-99-15-02-01-17 повідомила про основні зміни в оподаткуванні податком на прибуток у 2019 році.

Зокрема, у Податковому кодексі України (далі – ПКУ) доповнено та уточнено деякі поняття. Так, введено поняття «актив з права користування». Це визнаний орендарем згідно з вимогами міжнародних стандартів фінзвітності актив, який представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди.

Визначено поняття «норматив витрат на виплати страховим посередникам» – це гранично допустима величина будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування, встановлена для цілей ПКУ за визначеною методикою.

Уточнено поняття деривативу, зокрема:

  • дериватив тепер не визнається стандартним документом, тому не передбачається затвердження КМУ його стандартної (типової) форми;
  • платежі за угодами своп розраховуються на підставі ціни (котирування) базового активу, також з урахуванням процентних ставок у межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежу;
  • визначено, що форвардний контракт не є стандартизованим цивільно- правовим договором, та передбачено, що такий контракт виконується шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового активу.

Уточнено умови включення юросіб до Реєстру неприбутківців.

Внесено зміни в частині вимог до установчих документів (пп. 133.4.1 ПКУ), зокрема:

  • для цілей розподілу отриманих доходів (прибутків) термін «учасники» неприбуткової організації застосовується у розумінні Цивільного кодексу України;
  • для недержавних пенсійних фондів передбачена можливість передання активів у разі ліквідації такого фонду іншим юрособам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону.

До відома! Ці зміни застосовуються до податкових періодів, починаючи з 01.07.2017 р.

Різниці при нарахуванні амортизації

Відповідно до нового п. 138.4 ПКУ до операцій з орендованими активами не застосовуються вимоги щодо визначення різниць для коригування фінрезультату до оподаткування та порядок розрахунку амортизації.

Збільшено вартісний показник для застосування мінімально допустимих строків корисного використання, встановлений для основних засобів (далі – ОЗ) 4 групи. З 01.01.2019 р. він складає понад 6000 грн замість 2500 грн.

Різниці, які виникають при здійсненні фіноперацій

Змінами уточнено, що при визначенні різниць для збільшення фінрезультату на суму 30% вартості придбаних товарів (у т. ч. необоротних активів, робіт та послуг) не враховуються активи з права користування за договорами оренди.

Ці вимоги не поширюються також на вартість товарів, у т. ч. необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у Накопичувального фонду та недержавних пенсійних фондів.

Введено нову різницю для коригування фінрезультату до збільшення при перевищенні виплат (винагород) страховим посередникам понад встановлений норматив витрат, а саме:

на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за визначеною методикою.

Застосування прискореної амортизації

Продовжено на 1 рік дію норми щодо права на застосування для розрахунку амортизації за прямолінійним методом мінімально допустимого строку амортизації (два роки) щодо ОЗ групи 4. Умови: якщо витрати на їх придбання понесені (нараховані) платником податків після 01.01.2017 р. та для таких ОЗ забезпечується одночасне виконання встановлених ПКУ вимог. Зокрема, ОЗ введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів з 01.01.2017 р. по 31.12.2019 р.

Про це зазначив Офіс великих платників податків.

Нагадуємо нашим користувачам, що слід чекати на чергові зміни до форми декларації з податку на прибуток.