вгору

Щоб отримати бюджетне відшкодування ПДВ необхідно подати заяву

11.12.2018

Держава: звітність та податки

Платники ПДВ, які мають право на отримання бюджетного відшкодування ПДВ та прийняли рішення про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ подають до контролюючого органу податкову декларацію з ПДВ та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ. Це передбачено п. 200.7 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Формування Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (далі – Реєстр заяв) здійснюється на підставі баз даних ДФС та Казначейства.

Слід зазначити, що Реєстр заяв розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України. Крім того, про порядок інформаційної взаємодії Мінфіну, ДФСУ та Держказначейства в процесі формування Реєстру заяв ми повідомляли у нашому матеріалі у Блозі бухгалтера.

До Реєстру заяв вносяться такі дані (пп. 200.7.1 ПКУ):

1) найменування платника ПДВ та його індивідуальний податковий номер;

2) дата подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника ПДВ у банку;

3) сума ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування, зазначена у кожній заяві, поданій у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку;

4) сума ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування, зменшена на суму податкового боргу;

5) реквізити поточного рахунка платника ПДВ для перерахування бюджетного відшкодування;

6) реквізити бюджетних рахунків для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника ПДВ з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;

7) реквізити бюджетного рахунка, з якого здійснюється бюджетне відшкодування ПДВ;

8) дата початку та закінчення проведення перевірки даних, зазначених у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, в складі яких подана заява про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, з обов’язковою відміткою щодо виду перевірки (камеральна, документальна);

9) сума ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування, та дата поданої до контролюючого органу заяви в разі виникнення у платника ПДВ необхідності змінити напрям узгодженого бюджетного відшкодування;

10) дата складення та вручення платнику ПДВ акта перевірки;

11) дата та номер податкового повідомлення-рішення та сума бюджетного відшкодування за кожною заявою з урахуванням (у разі подання) уточнюючого розрахунку, неузгоджена контролюючим органом;

12) дата початку оскарження податкового повідомлення-рішення та сума бюджетного відшкодування ПДВ, що оскаржується;

13) дата закінчення оскарження податкового повідомлення-рішення та сума бюджетного відшкодування ПДВ, узгоджена за результатами оскарження;

14) сума узгодженого контролюючим органом бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою та дата її узгодження;

15) дата та сума повернення бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку;

16) дата та сума зарахування (перерахування) в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника ПДВ з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

Внесення даних до Реєстру заяв посадовими особами відповідних органів здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного підпису та електронного документообігу.

Про це повідомили податківці ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Нагадаємо нашим користувачам, що заява про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ (Д4) – J(F)0299820 розміщено у програмі M.E.Doc, за допомогою якої просто і зручно заповнювати, перевіряти та подавати документи до всіх контролюючих органів.

Докладніше про алгоритм заповнення додатка 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» (ДЗ) до декларації з ПДВ читайте у Блозі бухгалтера.