вгору

Звіт про контрольовані операції та порядок його заповнення зазнають змін: є проект

15.03.2019

Держава: звітність та податки

ДФС оприлюднила проект наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі – проект наказу).

Як зазначено у пояснювальній записці, проектом наказу форма та Порядок складання Звіту про контрольовані операції приводяться у відповідність до положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Нагадаємо, що нормами ПКУ, зокрема, передбачено розширення переліку господарських операцій, які визнаються контрольованими. Операції, які здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими з 01.01.2018. При цьому з 01.01.2019 визнаються контрольованими також і внутрішньогосподарські розрахунки між нерезидентом та його постійним представництвом.

До відома! Про основні цьогорічні зміни у трансферному ціноутворенні ми повідомляли у Блозі бухгалтера.

Зміни до форми Звіту

Форма звіту про контрольовані операції зміниться несуттєво. Планується таблицю «Загальні відомості про контрольовані операції» доповнити новим рядком, а також викласти примітку «*» у такій редакції:

«*для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.»

Зміни до Порядку складання Звіту

Проектом наказу передбачені такі основні зміни до порядку складання Звіту.

Так, у разі здійснення господарських операцій (у т. ч. внутрішньгосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в України у графі 2 основної частини Звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» слід буде зазначити повне найменування нерезидента. Такі ж відомості повинні бути зазначені і у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту.

А у графах 14 та 15 цього розділу додатка до Звіту слід буде зазначити дату проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема, дата отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва.

При здійсненні контрольованих операцій з пов’язаними особами-нерезидентами і, відповідно, заповненні рядка «Код ознаки пов’язаності особи» разом з додатком надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою (крім кодів 512 – 515 та 517 – 518).

Якщо контрольована операція здійснюється без контракту (договору), у графах 7 та 8 додатка до Звіту зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція.

У разі фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі у графі 16 додатка до Звіту проставляється «0». При цьому, якщо таке фінансування у грошовій формі є предметом контрольованої операції, у графі 17 додатка до Звіту повинна зазначатися сума фінансування у валюті операції.

При розкритті інформації за кодами пов’язаності:

  • «502» та «511» (зверніть увагу, у попередній редакції останній код був «509») – у графах «Розмір володіння корпоративними правами всього/безпосередньо/опосередковано» проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знаку після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.
  • «510» або «516» (раніше було «508» та «513» відповідно) – у графі «платник/контрагент» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи.

Також пропонується внести зміни до додатків 1–5 до Порядку складання Звіту.

У разі прийняття, наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Наразі діючим є наказ Мінфіну від 18.01.2016 № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції».

Нагадуємо нашим користувачам, що ідентифікатори форм Звіту про контрольовані операції у М.E.Doc J0104704 (з додатками J0147104 та J0147204).