вгору

Чи можна написати заяву про відпустку за день до її початку та як бути з відпускними?

Іноді трапляються випадки, коли працівнику потрібно терміново піти у відпустку. Чи можна у такому випадку написати заяву про щорічну відпустку за день до бажаного дня вiдпустки та як у такому разі бути з відпускними, адже їх по закону потрібно виплатити за три дні до відпустки?

На ці питання відповідає Управління держпраці у Кіровоградській області на своєму сайті.

Так, згідно з ст. 10 Закону України «Про вiдпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далi - Закон) конкретний перiод надання щорiчних вiдпусток у межах, установлених графiком, узгоджується мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повiдомити працiвника про дату початку вiдпустки не пізніше, як за два тижнi до встановленого графiком термiну.

Змiна термiнiв надання вiдпусток, вiдображених у графiку, може бути проведена за узгодженням сторiн трудового договору i за умови виникнення обставин, що змушують перенести щорiчну вiдпустку. Якщо працiвник просить перенести вiдпустку, наприклад за сiмейних обставин, на iнший перiод чи надати її в стислi термiни i роботодавець не заперечує щодо змiни у графiку перiоду використання ним вiдпустки, то не вбачається порушення законодавства про вiдпустки.

Згiдно зi ст. 21 Закону заробiтна плата працiвникам за час вiдпустки виплачується не пiзнiше нiж за три днi до її початку.

Водночас, вiдповiдно до параграфу 2 ст. 7 Конвенції № 132 «Про оплачуванi вiдпустки (переглянута в 1970 роцi)», ратифiкованої Законом України від 29.05.2001 р. №2481-ІІІ, суми, що належать до виплати за час вiдпустки (частину) виплачуються зацiкавленiй особi до вiдпустки, якщо iнше не передбачене угодою, яка стосується цiєї особи i роботодавця.

Отже, враховуючи положення названої статтi Конвенцiї i те, що конкретний перiод надання щорiчної вiдпустки або її частини узгоджується мiж працiвником та роботодавцем, за потреби отримання частини щорiчної вiдпустки у стислi термiни в заявi працiвник може висловити своє бажання про одержання заробiтної плати за неї в термiни, визначенi мiж ним i роботодавцем.

Зверніть увагу! Дане положення названої статтi Конвенцiї може застосовуватись у поодиноких випадках, а не масово.