вгору

Чи нараховуються штрафні санкції у разі самостійного виправлення помилок у деклараціях за період дії карантину?

Платник податків, який самостійно (у т. ч. за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, за винятком випадків, установлених п. 50.2 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), зобов’язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Ці вимоги визначені відповідно до абз. 4 п. 50.1 ПКУ.

Нарахування пені регламентовано ст. 129 ПКУ. Так, у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення помилок, нарахування пені розпочинається - після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання (пп. 129.1.3 ПКУ).

При цьому, пеня нараховується на суми грошового зобов’язання за кожний календарний день прострочення його сплати, починаючи з 91 календарного дня, включаючи день погашення, із розрахунку 100% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день (абз. 3 п. 129.4 ПКУ).

Нарахування пені закінчується (крім пені, передбаченої пп. 129.1.2, 129.1.4 ПКУ) у день зарахування коштів на відповідний рахунок казначейства, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань (пп. 129.3.1 ПКУ).

Поряд з цим, п. 52-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабміном на всій території України, штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

  • порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії;
  • відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
  • порушення вимог законодавства в частині:

- обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;

- обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

- здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;

- здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;

  • порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Крім того, протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабміном на всій території України, платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

Отже, у разі самостійного виправлення помилок, виявлених у податкових деклараціях за звітні (податкові) періоди І - ІІІ квартали 2020 року (крім податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати), протягом періоду дії карантину (по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується його дія) платник податку на суму заниженого податкового зобов’язання не нараховує штрафні санкції та пеню.

Водночас, у разі самостійного виправлення помилок, виявлених у податкових деклараціях з податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати за звітні (податкові) періоди, які припадають на період дії карантину, платник податку на суму заниженого податкового зобов’язання повинен нарахувати штрафні санкції, передбачені п. 50.1 ПКУ.

При цьому, пеня на суму заниженого податкового зобов’язання протягом таких періодів не нараховується відповідно до п. 52-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Про це повідомило Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.