вгору

Чи підлягає анулюванню реєстрація платника ПДВ у разі його реорганізації шляхом приєднання або злиття?

Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ) визначено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації (ст. 104 ЦКУ). 

Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення визначені ст. 107 ЦКУ. 

Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. 

Відповідно до ч. 4 - 8 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV державна реєстрація здійснюється: 

  • у разі виділу юридичних осіб здійснюється державна реєстрація юридичних осіб, утворених у результаті виділу, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи – правонаступника; 
  • у разі злиття юридичних осіб здійснюється державна реєстрація новоутвореної юридичної особи та державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття; 
  • у разі перетворення юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державна реєстрація новоутвореної юридичної особи; 
  • у разі поділу юридичних осіб здійснюється державна реєстрація новоутворених юридичних осіб та державна реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу; 
  • у разі приєднання юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в ЄДР, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються. 

Зазначимо, що порядок реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації платників ПДВ регулюється ст. 183 - 184 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) та регламентується розд. ІІІ-V Положення про реєстрацію платників ПДВ, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 (далі - Положення). 

У разі перетворення юридичної особи - платника ПДВ або зміни даних про платника ПДВ, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові) платника ПДВ і не пов’язані з ліквідацією або реорганізацією платника ПДВ, проводиться перереєстрація платника ПДВ (п. 183.15 ПКУ). 

Для перереєстрації платник податку подає заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації. 

Важливо! Якщо особа, утворена шляхом перетворення, не подала заяву для перереєстрації, її реєстрація платником податку анулюється (ст. 184 ПКУ). 

Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника ПДВ і відбувається у разі якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку (пп. «б» п.184.1 ПКУ).  

Якщо до ЄДР внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності ФОП, анулювання реєстрації проводиться контролюючим органом автоматично на підставі відповідних відомостей (абз. 2 п.184.2 ПКУ). 

Таким чином, у разі перетворення юридичної особи, проводиться перереєстрація платника ПДВ. 

Підлягає анулюванню реєстрація платника ПДВ, що реорганізується шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення (у випадку якщо особа, утворена шляхом перетворення, не подала у встановлений строк заяви для перереєстрації платника ПДВ). 

Не підлягає анулюванню реєстрація платника ПДВ, що реорганізується шляхом виділу. 

Таке роз'яснення розміщено на Інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР”, категорія 101.02. 

Зазначимо, що в програмі M.E.Doc користувачі мають можливість, у разі перереєстрації платника ПДВ, заповнити та подати Заяву форми 1-ПДВ (ідентифікатор форми - J1310110).   

Про зміну найменування юрособи у разі перереєстрації платника ПДВ читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.