вгору

Чи застосовується відповідальність за несвоєчасне подання об'єднаного розрахунку з додатками у період дії ВС?

Особи, які відповідно до Податкового кодексу України (далі - ПКУ) мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ) зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку. Це визначено пп. «б» п. 176.2 ПКУ

Пунктом 4 частини другої ст. 6 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464) встановлено, що починаючи з 01.01.2021 р. платники ЄСВ зобов’язані подавати звітність, у т. ч. про основне місце роботи працівника, про нарахування ЄСВ в розмірах, визначених відповідно до Закону № 2464, у складі звітності з ПДФО (єдиного податку) до контролюючого органу за основним місцем обліку платника ЄСВ у строки та порядку, встановлені ПКУ. 

Платники податків, у т. ч. податкові агенти, платники ЄСВ зобов’язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ з розбивкою по місяцях звітного кварталу (п. 51.1 ПКУ, з врахуванням пп. 49.18.2 ПКУ). 

Пунктом 119.1 ПКУ визначено, що неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. 

Разом з тим, відповідно до п. 7 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464 за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності про нарахування ЄСВ у складі звітності з ПДФО (єдиного податку) накладаються штрафи, передбачені за порушення порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків у розмірах та порядку, встановлені ст. 119 ПКУ.

Порядок виконання платником податків свого обов’язку, зокрема, щодо подання звітності встановлено пп. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, згідно з яким у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання термінів подання звітності, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

У разі відсутності можливості у платника податків щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання термінів подання звітності, такий платник податків звільняється від відповідальності, визначеної ПКУ, у межах діяльності, що провадиться через такі філії, представництва, відокремлені чи інші структурні підрозділи, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України (абзац другий пп. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, зокрема, щодо дотримання термінів подання звітності, у т. ч. передбаченої п. 46.2 ПКУ, за звітні (податкові) періоди:

  • 2021 рік (для звітності, що подається за річний звітний (податковий) період), граничний термін подання якої припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до 01 червня 2022 року;
  • I квартал 2022 року (для звітності, що подається за квартальний звітний (податковий) період) та звітності за лютий – травень 2022 року (для звітності, що подається за місячний звітний (податковий) період), за умови подання такої звітності до контролюючого органу не пізніше 20 липня 2022 року.

У разі звільнення платника податків від відповідальності з підстав, визначених, зокрема, абз. шостим пп. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, податкові повідомлення-рішення, якими були визначені йому штрафні (фінансові) санкції та/або пеня за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, крім сплати ПДФО та/або військового збору, вважаються скасованими (відкликаними) з дня набрання чинності Законом № 2836 (абз. дев’ятий пп. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

За умови сплати не пізніше 31 грудня 2022 року в повному обсязі ПДФО та/або військового збору із сум доходів, зазначених у податковій звітності, поданій у строк, визначений абз. шостим пп. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, штрафні санкції та пеня за несплату або несвоєчасну сплату ПДФО та/або військового збору із сум таких доходів не застосовуються.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у пп. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та перелік документів на підтвердження затверджується Мінфіном.

Таке роз'яснення розміщено на Інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР”, категорія 103.26.

Більше корисних новин читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.