вгору

Дистанційну та надомну роботу буде врегульовано законодавчо: проєкт ВРУ

У ВРУ зареєстровано законопроєкт від 04.09.2020 р. № 4051 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи» (далі – Законопроєкт № 4051). На думку парламентарів, врегулювання правових аспектів застосування дистанційної роботи в Україні є актуальною об’єктивною необхідністю.

Нагадаємо, що з набранням чинності Закону України від 30.03.2020 р. № 540-IX були внесені зміни, зокрема, до Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) та визначено поняття дистанційної (надомної) роботи та гнучкого режиму робочого часу.

Законопроєкт № 4051 вносить зміни до КЗпП та Закону України «Про охорону праці».

Так, до основних положень Законопроєкту № 4051, зокрема, можна віднести:

 • запровадження двох самостійних видів (форм) роботи - дистанційної та надомної;
 • право роботодавця при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання або інше місце за її вибором, де буде виконуватись трудова функція (з метою належного оформлення працівника на дистанційну роботу);
 • забезпечення можливості ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими документами,  з якими працівник має бути ознайомлений у письмовій формі, шляхом обміну електронними документами;
 • забезпечення можливості дистанційного ознайомлення працівника з вимогами щодо охорони праці шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, відеозв’язку;
 • забезпечення можливості працівника поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи в звичайному режимі на робочих місцях у приміщеннях чи на території роботодавця;
 • покладення на власника або уповноважений ним орган зобов’язань щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях на території і у приміщеннях власника.

Крім того, надано окремі визначення поняттям: дистанційна робота, надомна робота та гнучкий режим робочого часу. Всі ці поняття будуть відображатись у ст.60, 60-1 та 60-2 КЗпП. Зокрема, ст. 60 КЗпП буде викладена у наступному трактуванні:

«За письмовим, взаємним погодженням між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом незалежно від форми власності для працівника може встановлюватися режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня на визначений строк або безстроково як при прийнятті на роботу, так і згодом.

Гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання відпрацювання сумарної кількості робочих годин протягом встановленого облікового періоду.

Гнучкий режим робочого часу може надаватися:

 • за заявою працівника з прийнятними для нього часовими межами графіка роботи без завчасного, двомісячного повідомлення про новий графік роботи;
 • роботодавцем — виходячи з виробничої необхідності із завчасним, двомісячним, повідомленням про новий графік роботи.

Доповнено КЗпП ст. 60-1 - Надомна робота.

Надомна робота – це така форма організації праці, коли оплачувана робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших заздалегідь обраних ним приміщеннях, які характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, потрібної для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, передбачених установчими документами, але поза виробничими або робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.

При виконанні надомної роботи робоче місце працівника є фіксованим та не може бути змінене з ініціативи працівника без погодження з власником або уповноваженим ним органом у спосіб, визначений трудовим договором про надомну роботу. Рішення власника або уповноваженого ним органу про відмову в наданні згоди на зміну робочого місця з ініціативи працівника має бути обґрунтованим.

Працівник у разі неможливості виконувати роботу на фіксованому робочому місці з незалежних від нього причин має право змінити робоче місце за умови повідомлення власника або уповноважений ним орган не менше ніж за три робочих дні до такої зміни у спосіб визначений трудовим договором про надомну працю.

При надомній роботі на працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, установи та організації, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених ст. 50 і 51 КЗпП.

Забезпечення засобами виробництва, матеріалами та інструментами, необхідними для виконання працівником надомної роботи покладається на власника або уповноважений ним орган, якщо інше не передбачено трудовим договором.

Роботодавець зобов’язаний вести облік усіх працівників, яким він надає роботу на дому, окремо жінок і чоловіків, а також реєстраційні листи робочих завдань, доручених працівникові, із зазначенням:

 • часу, відведеного для виконання завдань;
 • тарифних ставок оплати праці;
 • витрат, що виникли у працівника, якщо такі є, і розміру виплаченої у зв’язку з цим компенсації;
 • будь-яких утримань із заробітної плати, проведених відповідно до національного законодавства;
 • належної заробітної плати і виплаченої заробітної плати з відрахуванням утримань разом із датою проведеної виплати.

А також доповнено КЗпП ст. 60-2 – Дистанційна робота.

Дистанційна робота – це така форма організації трудових відносин між працівником та роботодавцем та/або виконання роботи, коли робота виконується працівником поза приміщеннями роботодавця в будь-якому місці за його вибором та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

При виконанні дистанційної роботи працівник самостійно обирає власне робоче місце та персонально відповідає за забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на ньому.

При дистанційній роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених ст. 50 і 51 КЗпП.

За погодженням між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом виконання дистанційної роботи може одночасно поєднуватися з виконанням працівником роботи на робочих місцях у приміщеннях чи на території власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу. Особливості поєднання дистанційної роботи із роботою у приміщеннях чи на території власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу визначаються в трудовому договорі про дистанційну роботу.

Працівникові, який виконує дистанційну роботу має бути забезпечено гарантований період вільного часу для відпочинку (період відключення), при якому працівник може переривати будь-який інформаційно-телекомунікаційний зв’язок з власником або уповноваженим ним органом, що не вважається порушенням умов трудового договору або трудової дисципліни.

На час загрози поширення епідемії, пандемії та/або на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру гнучкий режим робочого часу, надомна робота та дистанційна робота може встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу. З таким наказом (розпорядженням) працівник має бути ознайомлений до запровадження такого виду роботи. У такому випадку норми частини третьої ст. 32 цього Кодексу не застосовуються.

Цей закон набере чинності з дня наступного після його опублікування.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.

дистанційна робота, гнучкий графік роботи, надомна робота