вгору

Документальна перевірка ДПС: який порядок надання документів ВПП в електронній формі?

Нагадуємо, що Порядок надання документів великим платником податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки затверджено наказом Мінфіну від 07.11.2011 р. № 1393 (далі – Порядок).

Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки (п. 3.1 Порядку).

Великий платник податків (далі – ВПП) відповідно до п. 85.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) зобов’язаний також надати електронні документи (інформацію) ВПП з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг не пізніше 2-х робочих днів, наступних за днем отримання запиту контролюючого органу, у встановленому цим пунктом форматі (абз. перший п. 3.2 Порядку).

Електронні документи (інформація) ВПП надаються у форматі XML у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA). Він представляє собою електронний файл стандартизованої структури, що містить експортовані з вихідної системи обліку дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також інформацію щодо змін у фінансово-господарському стані суб’єкта господарювання за певний період. Структура надання електронних документів (інформації) ВПП (стандартний аудиторський файл (SAF-T UA)) наведена у додатку до Порядку (абз. другий п. 3.2 Порядку).

Формування електронного документа (інформації) ВПП завершується накладанням КЕП та кваліфікованої електронної печатки (за наявності) посадових осіб ВПП у такому порядку (абз. перший п. 3.3 Порядку):

  • першим – КЕП головного бухгалтера (бухгалтера) або КЕП керівника;
  • другою – кваліфікована електронна печатка ВПП (за наявності) (абз. перший п. 3.3 Порядку).

До відома! Електронний документ (інформація) ВПП підписується з дотриманням вимог Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфінансів від 06.06.2017 р. № 557 (далі – Порядок № 557).

Після накладання КЕП ВПП здійснює зашифрування електронного документа (інформації) ВПП.

Електронні документи (інформація) ВПП надсилаються до контролюючого органу засобами телекомунікаційного зв’язку.

При прийманні e-документів (інформації) ВПП від платника податків контролюючим органом здійснюється їх розшифрування, перевіряється КЕП, визначається відповідність електронного документа (інформації) ВПП, надісланого засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженому формату (абз. перший п. 3.6 Порядку).

При надходженні електронних документів (інформації) ВПП засобами телекомунікаційного зв’язку здійснюється також їх автоматизована перевірка відповідно до Порядку № 557 (абз. другий п. 3.6 Порядку).

Підтвердженням прийняття та реєстрації або відхилення ДПС e-документів (інформації) ВПП є повідомлення, яке направляється платнику податків у вигляді електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку. У разі неодержання від ДПС протягом 2-х робочих днів повідомлення про прийняття і реєстрацію або про відхилення електронного документа (інформації) ВПП відправник вживає додаткових заходів з використанням інших засобів зв’язку для одержання від адресата відповідного повідомлення (абз. перший п. 3.7 Порядку).

При одержанні від ДПС повідомлення про відхилення електронного документа (інформації) ВПП відправником вживаються заходи для усунення причин відхилення і забезпечення повторного відправлення цього документа. Підтвердження факту одержання від контролюючого органу повідомлення щодо електронного документа (інформації) ВПП не здійснюється (абз. другий п. 3.7 Порядку).

У випадку виникнення у посадових осіб ДПС під час проведення перевірки необхідності у розгляді і дослідженні електронних документів (інформації) ВПП, не наданих платником податків, ВПП зобов’язаний забезпечити доступ посадових осіб контролюючого органу до електронних документів (інформації) ВПП за місцезнаходженням платника податків та його підрозділів (при проведенні документальних виїзних перевірок) або додатково надати електронні документи (інформацію) ВПП, що належать або пов’язані з предметом перевірки, на вимогу контролюючого органу, не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту контролюючого органу, в порядку та обсязі, визначених у цьому запиті (п. 3.8 Порядку).

Про це інформує Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.

Щодо строку зберігання архіву файлів електронної звітності читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.